Press "Enter" to skip to content

Tiszta Szív Közösség

A Szentírás és az Engedelmesség

A Krisztus nevét vallók legfőbb kötelessége az, hogy tiszteljék és dicsőítsék Őt e világban. Sokan azt hiszik, hogy Krisztus tisztelete egyszerűen abból áll, hogy csatlakozunk…

A Szentírás és a jó cselekedetek

Az isteni igazság hasonlítható egy keskeny ösvényhez, mely mindkét oldalon szakadékok között vezet. Hajlamosak vagyunk egyik szélsőségből a másikba esni. Csak a Szent Szellem képesítése…

A Szentírás és az imádkozás

Nem lehet keresztyén az, ki nem imádkozik. Miként egy halva született csecsemő élettelen, úgy egy névleges hitvalló is, ki nem imádkozik, híjával van az életnek.…

A szentírás és Krisztus

Az ember csak azután kezd Isten után sóvárogni, miután teljesen kétségbe esett önmaga felől. Az elbukott ember, a Sátán által megcsalatva önelégült mindaddig, míg bűntől…

A Szentírás és Isten

A Szent Írások mindenestől természetfölöttiek. Isteni kijelentések. „A teljes Írás Istentől ihletett” (2Tim, 3,16).  Ez nem csak annyit jelent csupán, hogy Isten magas eszmékhez emelte…

Újévi iránymutatás

Filippibelieknek írott levél 1:27-2:11 alapján A filippi gyülekezet sem volt tökéletes. Pedig Pál úgy nevezi: „örömöm és koronám”. De tökéletes gyülekezetek nincsenek, sőt ellenkezőleg. A…

A karácsony ünnepe

és a szeretetlenség Vajon a „szeretet ünnepén” eszünkbe jut, hogy a karácsony először a szeretetlenség “ünnepe” volt?! Mert ha mi szeretnitudnánk egymást, akkor az, amiről…

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial