Press "Enter" to skip to content

Értékeink

„Aki senkinek nem hisz, annak én sem hiszek”    Pablo Neruda

Miben nem hiszünk

Ez nem azt jelenti, hogy ilyesmit nem látunk működni, hanem ÚGY DÖNTÖTTÜNK, hogy magunk nem fogunk ilyen eszközökhöz folyamodni semmilyen cél érdekében.

 • Az erőszakban
 • Az önzésben
 • „A tudomány minden problémát megold”-ban
 • „A szabad verseny a legjobb”-ban
 • Mások szorult helyzetével való visszaélésben
 • A manipulációban: (érdek alapú) szándékos félrevezetésben

Miben hiszünk

 • Az összefogásban: mások segítésében
 • A barátságban (őszinteség, bizalom)
 • A „kicsik is értékesek, fontosak” -ban
 • A (fejleszthető) jellem fontosságában
 • A felelősség (szerep) vállalásban
 • Alkotónkban: Aki ma is él (tehát nem miben, hanem Kiben kérdésre válasz) és szeret (tehát SZEMÉLYESEN MEGISMERHETŐ)

– Ne kertelj, most akkor egyház vagytok, vagy nem?

Ez hosszúúúúú. A rövid válasz: nem.

De ha tényleg érdekel a keresztyénséghez fűződő viszonyunk, itt találsz információt:

Köszönjük, hogy érdeklődsz.
A valóságban ez a számunkra is fontos kérdés.
Először is: mi Jézus – Isten földi megjelenése („fia”) -, tanítványai (kései követői) vagyunk, és hisszük, hogy a BIBLIA Isten szava = üzenete számunkra. Ebből következik, hogy „Megalkuvás nélkül akarjuk követni, amit a Biblia mond„. Ezalatt pedig gyakorlatilag azt értjük, hogy nem akarunk, és ezért nem fogunk módszert, vagy jellegzetes dolgot csinálni olyasmiből, amit Jézus nem csinált, illetve nem tanított. Ez tehát nem azt jelenti, hogy nem fogadunk el bizonyos dolgokat isteni eredetűnek (pl. „szent nevetés”, „elesés a kenet alatt”, stb.), de mi nem fogunk ezekből módszert/elvárást, a közösségünkre jellemző tanítássá, vagy viselkedéssé tenni.

Mindenben józanok akarunk lenni, egy kivétellel: a szeretet. Ebben szélsőségesek akarunk lenni.
A keresztyénségről.
Maga a szó azt jelenti: Krisztushoz tartozó krisztusi. Tehát nincs köze a kereszt szóhoz. Magyarországon a katolikusok keresztényt mondanak/írnak, de ez egyszerűen helytelen szóhasználat. A „-tyén” régi (erdélyi) képző (lásd még: sebestyén). A Krisztus szó Felkent-et jelent görögül, ez egy rendkívüli felhatalmazást, megbízást jelentett az ókorban, például a királyokat, prófétákat, főpapokat kenték fel.

A legtöbb nyelvben ma is a keresztyén a Krisztus (névvé vált jelző)-ből származik :  pl. angolul christ ugyanúgy írják, mint a Krisztust, csak beszédben máshogy ejtik (kriszt a keresztyén és Krájszt a Krisztus), németben Christ.
Ebből következik, hogy szervezet, intézmény, még egyház sem lehet keresztyén, mert az csak személy lehet!
Persze értem én, hogy mire gondolnak, akik keresztyén egyház(ak)ról beszélnek!
De Te is értsd meg, hogy a helytelen beszéd hozzásegít a helytelen gondolkozáshoz, és
A HELYTELEN GONDOLKOZÁSBÓL SZÁRMAZNAK A HELYTELEN CSELEKEDETEK!
Tehát: egy szervezet állhat keresztyén emberekből, de attól még a szervezet nem lesz olyan, mint Krisztus, Aki élő személy! Szóval maga Jézus, és közvetlen követői sem hoztak létre szervezetet (Teológiát sem).
Valójában nem vagyunk szervezetek (alapítványok, egyesületek, „gyülekezetek”) létrehozása ellen, de jogos az óvatosság!

Az mindig egy probléma, ha testületté válik a testvériség. Egy intézmény nem tudja biztosítani a barátságot, ami pedig a lényeg, mert Jézus barátjának hívott el! Lehetnek/vannak a szerveződéseknek előnyei, de az kifejezetten veszélyes, ha „ugyanúgy halad a kocsi akkor is, amikor Isten már nincs benne”, és ezt észre sem vesszük. Az egyháztörténelem számos szomorú esetet tart számon…
Tehát: a Jézus által (Szent szellem által pünkösdkor) létrehozott Eklézsia = „kihívottak” közössége – amit EGYHÁZ-nak nevezhetünk EGY (1 darab) van, és az nem esik egybe egyetlen földi „egyház” szervezettel sem! Hanem „tag”-ja mindenki (a már meghaltak is), aki személyes Megváltójának és Urának fogadta el Jézust. Tehát ebbe a kapcsolatba nem lehet „beleszületni”, csak személyes döntéssel lehet Jézushoz csatlakozni!
A lényeg a Jézussal való személyes kapcsolat.
Mindezzel persze sokan tisztában vannak, olyanok is, akik tagjai valamilyen „egyház”-nak, (pl. Magyarországi Református Egyház), vagy „gyülekezet”-nek (pl. Élő Ige Gyülekezet), – akiket szeretünk és tisztelünk, (s nem is akarjuk kritizálni eljárásukat), de az elvet tisztán kell látni.

Tehát valóban hiszünk egy személyesen megismerhető Legfelső Lény-ben.
Ismeret és ismeret között különbség lehet. Valakit meg lehet ismerni pl. könyvekből, mások elbeszéléséből (akár elhunyt személyeket is, mint Lenint), de Istenünk másképpen is megismerhető: egy sokkal személyesebb módon. Amikor mi arról beszélünk, hogy „hívők vagyunk”, arra gondolunk, hogy személyes kapcsolatban vagyunk (rendszeresen kommunikálunk) Istennel. Ez egy valóban nagy kaland.

A Vele való kapcsolatról, találkozásról, átélésekről bőven olvashatsz, hallgathatsz, nézhetsz klipeket ezen a honlapon (is). Ezek mind hiteles emberek, akik valódi megtapasztalásokról beszélnek. Ha eljössz közénk (minden elkötelezettség nélkül megteheted a nyilvános alkalmainkon), találkozhatsz velük – és talán Vele is!

–  Tehát nem vagytok hivatalos, „bejegyzett” szervezet. Ez nagyon rázós ügy, sok kérdést vet fel. Mi a helyzet például a vagyonnal, pénzzel (nyilván vannak közös költségeitek)?!

Ez csak látszólag rázós, bonyolult. Nem gyűjtünk vagyont. A berendezések, technikai eszközök emberek magántulajdonában vannak (akik a közösség rendelkezésére bocsátották). Van amit praktikus okokból közös raktárban tartunk, melyhez többeknek van kulcsa (olyanoknak, akik kipróbált hűséges emberek, évek óta ismerjük őket, az ott tárolt értékeknél sokkal többet adakoztak már).

Szívesen kölcsön-adjuk egymásnak egyéb holmijainkat is (pl. szerszámokat, autót), úgy tekintünk a személyes tárgyinkra, mint ami közös…

–    Adakoztak? az mi?
„Jobb adni, mint kapni!” Ezt Jézus mondta, és nem csak a bokszolók tudják tapasztalatból, hogy igaz.
„Amit vet az ember, azt fogja aratni is” – mondja Isten a Bibliában. Bátorítjuk egymást, hogy legyünk jószívűek, és ez tettekben is nyilvánuljon meg. Ezért rendszeresen támogatunk embereket (elsősorban egymást, mivel vannak közöttünk nyugdíjasok, diákok, időnként munkanélküliek, előfordulhat, hogy valakinek anyagi nehézsége támad), de nem kizárólag. Ezenkívül támogatunk hivatalos, vagy nem hivatalos szerveződéseket (pl. alapítványokat, gyülekezeteket is), elsősorban olyanokat, amiket személyesen ismerünk, a működésükbe belelátunk, vagy személyesen is részt vehetünk a tevékenységükben.

Mivel nálunk nincs fizetett alkalmazott (mindenki „társadalmi munkában” végzi tevékenységét), a költségeink alacsonyak.
Se módunkban nem áll, se nem célunk pénzt „beszedni”, kizárólag önkéntes adományt ad, aki akar.

Irányelvek persze vannak a Bibliában, ezeket érvényesnek tartjuk magunkra…

 

Be First to Comment

Vélemény, hozzászólás?

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial