Press "Enter" to skip to content

Házi csoportok

Szeretnénk, hogy mindenki tartozzon egy szeretetteljes kiscsoportba, ahol szabadon szolgálhat, és felé is szolgálnak.

A kisközösség felépítése

A csoport egy lakásban elférő (kb. 5-25) emberből áll. (Ahol még mindenki ismerhet mindenkit.)

 • Ez nem egy mini gyülekezet vagy Isten-tisztelet. A hangsúly a kapcsolatok ápolásán van.
 • Hetente egyszer találkoznak.

Az a cél, hogy gyakorlati módon, minőségi baráti kapcsolat és elszámoltathatóság épüljön fel. Igazi családdá akarunk válni.

 • Tanulás, és a Szent Szellem ajándékainak gyakorlása folyik, tehát lehet „hibázni”. (Otthon tanuljuk meg a legfontosabb alapvető dolgokat: enni az asztalnál, nem önző módon élni, stb.)
  Mindenkinek van hozzáférése mindenhez.
  Ebből a sejtből épül fel a Gyülekezet.
 • Nem 1 ember uralja a terepet: Mindenki aktívan vesz részt
  Testi és szellemi kölcsönös segítséget akarunk nyújtani.
  Nem azért jövünk, hogy csak „lelkizzünk”. Minden vonatkozásban teljes értettségre szeretnénk jutni. /ApCs. 2:42/

Az önvizsgálat segít felismerni, ha néhány dolog hiányzik nálunk. Éppen ezt akarjuk (itt) pótolni.
A felkészítés gyakorlat centrikus.

Mi folyik a házi csoportban?

Kölcsönös szolgálat:            10 „egymás” parancs

 • Jóságos, jó szív, jó cselekedetek,
 • irgalmasok, engedékenyek, megbocsátás                        Ef.4,32
 • Valljátok meg egymásnak bűneiteket                               Jak.5,16
 • Imádkozzatok egymásért                                                     Jak.5,16
 • Egymás terhét hordozzátok                                                 Gal.6:2
 • Vendégszeretők, kedvesek legyetek                                  1Pét.4,9
 • Ügyeljünk egymásra, a jó cselekedetre, szeretetre        Zsid.10,24
 • Intés, buzdítás                                                                       Zsid.10,25
 • Engedelmeskedjünk egymásnak                                        Ef.5:21
 • Tanítani egymást                                                                  Kol.3:16

Nem megy persze egyszerre: csiszolódunk, hiszen orvos-takarító, öreg-fiatal, stb. van együtt…

Nem egy sztár imádkozik mindenkiért, hanem folyékonyan, egymás kéréséért, mindenki.

Segít az önzetlenségre. Néha könnyebb hittel rendelkezni más valaki problémájához.

 • Ha valakinek a lakásában találkozunk, a többiek takarítanak, mosogatnak, stb.
  (Sokszor nincs ötlet: „mit segíthetnék?”)
 • Mindenkiben legyen készség az engedelmességre: szeretetből, nem uralkodásból.
 • Legyünk készek a tanulásra.

Kölcsönös elszámoltathatóság

Ez a kölcsönös szolgálat eredménye. Nem erőltetjük. A tekintély, és a jó szolgálat eredménye. (Pl. ha van egy problémám, tudom, hogy a Józsi bácsinak ez fáj.) Ehhez intim kapcsolat kell:
E nélkül szabálytalan elvárni az elszámoltatást.

Viszont az intim kapcsolat kevés, mert: a problémák nem csak a jóindulattól múlnak el…

Akkor és ahhoz elszámoltatható valaki, amikor és akitől segítséget és szeretetet + szolgálatot kap.

A Házi csoport helye a Gyülekezet struktúrájában

A legkisebb egység a Tanító-tanítvány pár

Házi csoport = Tanítók + tanítványok

Gyülekezet = Házi csoportok

Ünnepélyek= Gyülekezetek együtt

Ez nem egy örökkévaló struktúra, csak eszközök, amiket az Úr használ most. A cél határozza meg az eszközöket. Nem a struktúrához, hanem az Úrhoz ragaszkodunk. (A családban is változik a struktúra.)

A Gyülekezet egy család, és dinamikus. Nem mereven erőltetjük ezt. Pl. „Yonggi Cho módszere, ami bevált Koreában, Európában egy az egyben nem alkalmazható. (Dávid sem másolta le a sátrat.)

 • Tanító-tanítvány pár: 2 vagy több ember, ahol valaki a példamutatásával tanítványoz.
  Ebben a kapcsolatban adjuk át a tanítások jelentős részét: (Zsid.6  az „alapok”).
 • Házi csoport:             2 vagy több Tanító-tanítvány pár, hetente egyszer találkoznak.

Felelős: aki segíti a többiek kibontakoztatását. Jellemzőit elolvashatod itt.

 • Gyülekezet:              2 vagy több házi csoport, évente 3-4 ünnepély: Nagyobb evangelizáció, esküvő, kirándulás. Közös program, tekintet nélkül a létszámra.

A Házi csoport tartalma

1.      Családi találkozás: Szolgálunk Jézus Krisztusnak, mint családfőnek:
Dicsőítjük Istent; boldogan időt töltünk átélhető jelenlétében. Mivel szeretjük Őt, meg akarjuk ismerni még jobban. Ezért életünk fő célja is. Szent Szellemben, és igazságban imádjuk. /Jn.4:23-24/

2.      Ő szolgál nekünk: Kijelentéseket ad, próféciákat, Igéje mély megértését.

3.      Mi szolgálunk egymásnak: Bizonyságtételek, a Szent Szellem ajándékainak gyakorlása. Gyakorlati segítség. Nyitott alkalom: mindenki azonos eséllyel szolgálhat: Pl. személyes Ige, élmény, átélésed.
Buzdítás, látomás, prófécia, nyelv, magyarázat, áldás, stb.
Lényeg: Jézus Krisztust felemelni, s épülni. /1Kor.14:26 – mindenkinek van zsoltára…/

 

Mikre kell figyelni?

 • A pozitív dolgokról kell beszélni, amit Jézus Krisztus tett mostanában. (A régit is elszenvedjük eleinte.)
 • Cél: Jézus Krisztust magasztalni: NE magunkat, mást, egy csoportot, stb. igyekezzünk felemelni! (A családban igyekszünk a legjobbá tenni azt.)
 • Vigyázni kell az időre, hogy senki ne monopolizálja. A személyes szükségletekre kell, hogy sor kerüljön. A VEZETŐ felelőssége ennek érvényt szerezni!

Az Igével való foglalkozás nem kötelező külön szolgálat. De lehet: hogy tanuljunk.
Gyakorlási lehetőség: rövid témából előre készülve, vagy legfeljebb 3-4 hétig tartó rövid sorozat, ha valakinek a tanítás adatott (és ezt felismertük).

A legfontosabb: imádkozások mindenféle problémáért, betegekért, (szabadulásért megkötözöttségekből), vallomások. Megnyílunk egymás előtt. Irányelv: 2-4 főből álló csoportra lehet felosztani a csoportot, az intimitás végett, nemekre, korokra, stb. tekintettel. (Kezdetben nem teljes a bizalom a csoportban. Akarunk segíteni, megszabadulni, épülni. Mindenki mindenkiért.)

A közösség gyakorlása: egymás megismerése, élvezése.

 • Beszélgetés, kommunikáció, mint egy családban: (néha a gyerekek játszanak, néha veszekednek). Kezdetben a feloldást elősegítő tevékenység fontos. Nem muszáj, hogy játék legyen, de szabad.
 • Közös evés (inkább büfé szerű), ami közben lehet beszélgetni.
  Tiszta, baráti kapcsolatok alakuljanak ki, szexuális színezet nélkül.
 • Az igazi átalakulások személyiségünkben, a kapcsolatokon fognak megnyilvánulni.
Rövid összefoglalás
 1. Szeretni akarjuk egymást: /Jn.13:34-35/ Ez az elsődleges cél. Persze Istent akarjuk imádni.
  De ezen kívül igyekszünk erre, példamutatás, és gyakorlat nem pedig teológia által.
 2. Ef.4:15-16: Szükségünk van egymásra, /1.Kor:12,12-13/ vagyis egy Családra:
  A gyülekezet Krisztus teste. Egy család intimitását nem lehet ez Istentisztelettel megvalósítani.
 3. Fórum, hogy az ajándékokat felismerjük, és gyakoroljuk. Aki mer, az nyer. Szabad és kell is tévedni. Ne essünk képmutatásba. Imádkozni kell a betegekért: nyelveken, ismeret beszédével, stb
  Itt lehet kezdeni megismerni az Úr hangját. /Róm.12:4-10; 1.Kor.12:14; Ef.4:11-18/
  Fontos egymást építeni, tökéletesedni, érni.
 4. Itt lehet imádkozni tanulni: tusakodás, közbenjárás, nyelvek, stb. Természetesen vannak „kezdők”: de ez az „óvoda”. /1.Kor14,15; Jak 5,16 ; I.Tim.2:1/ Fontos, hogy mindenki imádkozzon!
 5. Luk.24:52-53; 1.Pét.2:9 Fórum Istent dicsőíteni egy szívvel egy lélekkel, papságunk gyakorlása.
 6. Szolgálatodra rájöhetsz, kipróbálhatod: Mindenkinek szabad bármit mondani, vagy kérdezni.
 7. Imádság után a vezető kérdezheti: „Mit tesz az Úr mostanában a Te életedben?” Frisset hozunk konzerv helyett. Pl. bukás, hiba, vagy valami szép. Feszültségmentes légkörre törekszünk.
 8. Mindenki természetes lehet, mesterkéltség nélkül! (Több kapcsolópontot ad a gyengeségünk, mivel kezdőknél több van, mint erősségük.)
 9. Tanuljuk meghallgatni a beszélőt.
 10. Nem igyekszünk állandóan tanácsot adni. Tilos kritizálni. A normáltól eltérőt is mindenkinek el kell fogadni. Nem hívjuk fel mások figyelmét egyesek gyengeségeire. A saját fogyatékosságaidról nyugodtan beszámolhatsz. De másokéról NE. Így nőni fog a bizalmuk feléd.
 11. Ami elhangzik a házi csoportban, azt tilos kivinni (máshol, másnak elmesélni).
 12. Nem szabad engedni, hogy egy pár beszédes ember leuralja a terepet.
 13. Ne legyen platform a prédikációra, mert itt megosztásról van szó.
 14. Ki kell küszöbölni a vallásosságot, és a lelki gőgöt: ha az beáll: halált jelent a csoportnak.
  Azzal a legnagyobb kárt tesszük.
 15. Elősegíthetjük a feloldást jó kérdésekkel. Hogyan tértél meg? Milyen Igét olvastál ma?
  Kinek tettél bizonyságot a héten? Stb.
 16. Buzdítjuk azokat, akik nem vesznek részt aktívan! Nem jelenti a hallgatás, hogy nincs mondanivalója. A Szent Szellemre figyelünk: mikor kell a biztatás (szelíden és szeretettel). Hadd tapasztalják, hogy őszintén szeretjük őket. Nem erőltetjük. De szabad csak hallgatni is…

Be First to Comment

Vélemény, hozzászólás?

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial