Press "Enter" to skip to content

Év végi merengés

„Elbeszélte Mózes az apósának … mindazt a sok bajt, ami útközben érte őket, és hogy mi módon szabadította meg őket az ÚR” 2.Mózes 18:8

Mózes és Jetró együtt ülnek a sátorban Izráel pusztai vándorlása közben. Mózes elbeszéli mindazt a bajt, ami az utóbbi időben érte őket. Kétféle dolog van a szívén. Egyik a sok nehézség, amit a Fáraó megátalkodottsága és a nép hitetlensége miatt átélt. A sok akadály és baj az úton. A nép zúgolódása milyen rosszul is esett neki! Az Egyiptomból való kivonulás és ami azután következett, bizony nem volt gyerekjáték.

Michelangelo: Moses

De nem ez volt az egyetlen, amiről Mózes beszámolt, Minden nehézségben megtapasztalta Isten kezének segítségét. Minél nagyobb volt a baj, annál nagyobb volt a segítség is: a Fáraót rettenetes hadseregével együtt elnyelte a veres-tenger. — Mózes elbeszélése úgy hangzik, mint egy kétszólamú ének. Először a mély basszus: „a sok baj”! Aztán egy csengő, magas vidám hang: „Az Úr megszabadított bennünket”! — Az év végére érkeztünk. Mi is visszanézünk pusztai vándorlásunk egy darabjára. Mi van a szívünkben? Nem úgy vagyunk mint Mózes? Visszatekintünk a sok bajra, külső és belső nehézségre. Még egyszer végignézhetjük és elbeszélhetjük. De éneklésünk ne legyen egyszólamú!
A sötét mély hang ne legyen az egyetlen és a végső! Ezt is meg kell vallanunk; Isten hű maradt! Soha nem hagyott cserben. Magasztaljuk ezért Őt! Nem vagyunk méltók irgalmára és hűségére. Amikor a csüggedés erőt akart venni rajtunk mindjárt ott volt az Ő megmentő keze, mely a „Süllyedő” Pétert felemelte. Ez a kéz vezessen át bennünket az új esztendőbe!

Alfred Christlieb

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial