Press "Enter" to skip to content

Gary Chapman: Egymásra hangolva

[box]Az öt szeretet nyelv a házasságban – könyv-ismertetés[/box]

Legjobban az anyanyelvünkön kommunikálunk. De ha csak ezen a nyelven beszélünk, korlátozott mértékben teremthetünk kapcsolatot olyasvalakivel, akinek más az anyanyelve.

Az emberek alapvetően öt szeretet nyelvet használnak, azaz a szeretet kifejezésének és befogadásának ötféle módja van. Minden beszélt nyelvnek számos dialektusa van.
Itt is sokféle “nyelvjárást” különböztethetünk meg.

Azok a gyerekek, akik érzik szüleik és társaik szeretetét olyan nyelvet fognak kialakítani, ami saját lelki alkatukon alapul, valamint azon, amit kaptak-láttak.
Ez lesz nekik a természetes, vagyis elsődleges, az “anyanyelv”.
A többieké kezdetleges marad, mint a nyelvtanilag hibás szegényes szókincsű nyelvezet…

Nekik sokkal nagyobb erőfeszítés kell majd, ha e téren fejlődni akarnak. Azonban ez lehetséges!

Sokszor viselkedésünket a szeretetre való hivatkozással indokoljuk (pl. gyerek teljesített kívánságai).

A lélek alkotórészei: érzelem, értelem, akarat.

Az ember legalapvetőbb érzelmi szükséglete a szeretet és gyengédség iránti igény, s az a tudat, hogy tartozik valakihez, aki őt fontosnak tartja.

Isten terve szerint a házasság, illetve a család rendeltetése, hogy betöltse ezt.

“Lesznek ketten egy testté” – “összeszorozzuk őket”

Amilyen nélkülözhetetlen a szeretet, olyan törékeny és tünékeny is!

Házasságkötés előtt boldog házaséletről álmodunk… Nehéz is lenne mást elképzelni, amikor szerelmesek vagyunk.

A házasság hétköznapi világa prózai: mosdókagylóban éktelenkednek a hajszálak, fogkrém pöttyök borítják a tükröt, WC papír tekercs fordítva van feltéve stb. Ebben a világban a cipők nem sétálnak be a szekrénybe, a fiókok nem csukódnak be maguktól, a kabátok nem szeretik a vállfát, és a zoknik páratlanul kerülnek ki a mosásból.
A tekintet szúrni képes, a szavaknak megsemmisítő ereje lehet… a házasság csatatérré válik.

Már felületes megfigyelés is elegendő annak belátásához, ha a szerelmi láz tartós lenne, mindannyian bajba kerülnénk: mert a szerelmeseket valójában semmi más nem érdekli.

Ez a gondolkozásmód nem számol az emberi természet realitásával. Nem mintha gondolataink, vagy érzéseink nem lennének őszinték, csak elrugaszkodtak a valóságtól.

A szerelem élménye három okból sem igazi szeretet:

1.                  nem akaratos cselekvés, vagy tudatos választás eredménye

2.                  nem igényel erőfeszítést

3.                  nem törekszenek egymás fejlődésének előmozdítására.

Ez az élmény egy semmihez sem hasonlítható érzelmi röppályára lő ki bennünket.

Pedig nem az a legalapvetőbb szükségletünk, hogy szerelmesek legyünk, hanem hogy társunk őszintén szeressen: nem ösztönökből fakadóan, hanem értelmi és akarati világában gyökerezik.

Nem tulajdonítható a magunk érdemének a “megszállottság” hatása alatt végrehajtott jóságos és nagylelkű cselekedetek: ösztönök vezérelnek. Mark Twain: “egy bókból két hónapig is elélek” – házastársunknak valószínűleg ennél többre van szüksége…

1.         Elismerő szavak

(célja nem az, hogy hízelgéssel keresztülvigyük akaratunkat. A szeretet cselekvő törődést jelent társunk jólétével. Az elismerés a szeretet viszonzására ösztönöz.)

 • Bátorító szavak (empátiára van szükség, társunk szemszögéből lássuk a világot. Meg kell értenünk, hogy ő mit tart fontosnak).
 • Kedves szavak Pld.15:1 (a legjobb, amit a múlt kudarcaival tehetünk, ha túllépünk rajtuk. Lehet, hogy még most is fáj, de ha megbocsátottuk, ne rójuk fel újra a sérelmet).
 • Szelíd szavak A szeretet kér, nem követel. (Érezteti: bízunk Benne, s benne van a választás lehetősége – ezért olyan értékes. )

A különféle nyelvjárások közös jellemzője: a másik személy megerősítését és bátorítását szolgálja.

Javaslatom:

 • Jegyezd fel füzetbe azokat a kifejezéseket, melyek elismerést fejeznek ki. Könyvet, cikket olvasva gyűlni fog.
 • Közvetett út: távollétében mondunk róla dicsérő szavakat. (pl. édesanyjának említjük, milyen nagyszerű társ a gyermeke – értesülni fog…)
 • Ragadjuk meg az alkalmat, ha mások előtt dicsérhetjük, az ő jelenlétében.
 • Ha nyilvános elismerést kapunk, osszuk meg az érdemet házastársunkkal.
 • Írásban is kifejezhetjük megbecsülésünket (a leírt szavak előnye, hogy újra elolvashatjuk őket).
 • Vegyük sorra az egymással kapcsolatos pozitív meglátásainkat, és állítsunk össze egy listát.
  Igyekezzünk minél konkrétabban fogalmazni.
 • Egészítsétek ki azzal, amit a következő hetekben tapasztaltok. Hetente kétszer válasszatok ki egy pozitív megnyilvánulást és szóban fejezzétek ki elismeréseteket azzal kapcsolatban.
 • Ha valamiért megdicsérnek, ne viszonozd, hanem egyszerűen vedd tudomásul, és köszönd meg!

2.         Minőségi idő

Ez azt jelenti, hogy osztatlan figyelmet szentelünk valakinek.
A társunkra szánt idő a szeretetünket közvetíti: mikor beszélgetünk, nem olvasunk újságot, nem nézünk tévét, hanem csak egymásra figyelünk, vagy közösen részt veszünk valamiben, amiben társunk kedvét leli.

Készítsünk listát: milyen közös tevékenységet hiányol társunk leggyakrabban? (Amit évek óta emleget)

Valósíts meg hetente egyet a következő két hónapban.

2.1.      Együttlét

Ez nem csupán fizikai közelséget jelent. Labdázásnál sem a tevékenység a fontos, hanem az érzelmek szövődése apa és gyermeke között.

2.2.      Meghitt beszélgetés

Zavartalan légkörben megosztani egymással az élményeket, tapasztalatokat, gondolatokat, érzéseket és vágyakat. Az „elismerő szavak”-nál az a fontos, amit mondunk, itt viszont a másik meghallgatásán van a hangsúly. Esténként feleségem elmesélte aznapi problémáit…

Megszoktuk, hogy problémákat elemezzük és megoldásokat keresünk rájuk.
Elfelejtjük, hogy a házasság kapcsolat, nem pedig egy megoldandó probléma, vagy egy elvégzendő feladat.

Csak akkor kell tanácsot adnunk, ha társunk ezt kéri tőlünk, de akkor sem lekezelően.

Tanuljunk meg beszélgetni

1.                  Tartsunk fenn szemkontaktust, miközben társunk beszél (megóv az elkalandozástól, kifejezi, hogy figyelünk)

2.                  Hallgatása közben ne foglalkozzunk semmi mással: „Látom beszélni szeretnél, nem akarlak fél füllel…”

3.                  Figyeljünk az érzésekre, adjunk visszajelzést (tisztázhatja saját érzéseit, értésre adjuk, hogy figyelünk)

4.                  Figyeljük meg a „testbeszédét” Néha mást üzen: kérdezzünk rá, hogy biztosak lehessünk, mit érez

5.                  Ne szakítsuk félbe. Cél: megismerni gondolatait és érzéseit, nem védekezni, vagy helyreigazítani

Nem lesz tele a szeretet tank, ha nem tanuljuk meg feltárni önmagunkat

Jegyezzük fel a napközben átélt eseményeket (Milyen érzést váltott ki belőled Lali? Szerintem nem volt igaza…

Személyiség típusok:

 • „Holt-tenger”: nincs igénye, hogy megossza
 • „csobogó patak”: bármit lát, hall kibeszéli legfeljebb hatvan másodperces késleltetéssel (ha senki nincs ott, felhív valakit, ha nem sikerül, leírja…)

2.3.      Közös tevékenység

Előnye: emlékezetünkben elraktározódnak, s gondolatban újra visszatérhetünk hozzájuk.

Fejezd be e mondatot: „Akkor érzem a leginkább társam szeretetét, amikor…”

1.                  Legalább az egyik fél érdeklődését szolgálja

2.                  A másiknak is van kedve hozzá

3.                  Mindketten azért teszik, hogy szeretetüket fejezzék ki egymás iránt

De kinek van erre ideje? Mindenkinek Tervezést igényel? Természetesen. Megéri? Kétségtelenül! T. érzi szeretetünket

3.         Ajándékozás

Minden kultúrában része a párkapcsolatnak. A legkönnyebben elsajátítható.

A szimbólumoknak érzelmi jelentősége van.

Írjuk össze az ajándékokat, amelyeket őszinte örömmel fogadott az évek során!

Ne aggódjunk, ha megtakarított pénzünk kissé megcsappan. Nem pazarlás, kapcsolatunkba fektettük, ami többet ér…

Önmagunk odaajándékozása. Válságos pillanatokban a legnagyobb ajándék, amit adhatunk, a jelenlétünk.

Nem várhatjuk el, hogy társunk olvasson gondolatainkban: Lehet, hogy nem tűnik fontosnak a kérés, de vegyük komolyan: elutasítása olyasmit közvetít, ami nem áll szándékunkban!

4.         Szívességek

Kisebb nagyobb szolgálatok elvégzése, ami örömöt jelent a társnak.

Figyelmesség, tervezési idő és igyekezet kell hozzá, s ha pozitív hozzáállással tesszük, akkor a szolgálatkészségnek ezek a cselekedetei valóban szeretetünk kifejezései lesznek. Jn.13:3-17; Gal.5:13

A kérések kijelölik a szeretet útját, a követelés viszont gátat vet a szeretet szabad áramlásának.

Sokszor azért nem teszik meg, amit a másik elvár, mert megharagudtak a követelőzések miatt.

Úgy érzik elvárás, hogy a mamájára hasonlítsanak.

Tanács:

 • írj fel három-négy dolgot, amit szeretnél, hogy társad elvégezzen, mire hazaérsz.
 • Kérj egy listát olyan dolgokról, melyet veled együtt szeretne elvégezni, illetve ha te végeznéd, jobban érezné, hogy szereted őt.

Őszinte híve vagyok a listáknak: rászorítanak, hogy konkrétabban gondolkozzunk.

Neked nem muszáj elvégezni mindezt. De ha mégis megteszed, azzal társad iránti szeretetedet mutatod ki.

Amit az emberek a szerelem hatása alatt megtesznek egymásért, azt nem feltétlenül teszik meg a szerelmi láz elmúltával, a házasságban.

Javaslatom: két hónapon át próbáljátok ezeket a szívességeket megtenni egymás kedvéért, és figyeljétek, milyen hatással lesz a kapcsolatotokra. Ennek leteltével valószínűleg újabb kívánságokkal szeretnétek majd bővíteni a listát, de havonta egynél több új kérést nem javaslok.

Lehetnek olyanok, akik ugyanazt a szeretet-nyelvet beszélik, mégis sok a problémájuk.

Valószínűleg azért, mert nem ugyanazt a nyelvjárást beszélték: sok mindent megtettek egymásért, csak a számára legfontosabbakat nem.

Folyamatosan bírálni egymás magatartását, nem vezet sehova. Követelés helyett kérés vezet a fordulathoz.

Lehet, hogy így is elérünk valamit, de abban nem a szeretet fog kifejeződni.

Miden nap újra és újra el kell kötelezni magunkat a szeretet mellett.

Az utóbbi évtizedekben megszűnt a társadalmi közmegegyezés a férfi illetve női szerep elfogadott mintáiról. A lábtörlő élettelen tárgy, bármit tehetünk vele. Nincs önálló, saját akarata.
Lehet a szolgánk, de nem a szerelmünk. A bűnbánattal való manipulálás (ha jó feleség/férj volnál, ezt megtennéd nekem) nem a szeretet nyelve.

Ha engedjük, hogy a másik kihasználjon, vagy manipuláljon, azt nem szeretetből tesszük,
valójában árulást követünk el, mert hozzájárulunk a személyiségének eltorzulásához.

A változásra való hajlandóság szükséges ahhoz, hogy eredményesebben ki tudjuk mutatni szeretetünket.

5.         Testi érintés

A fizikai érintés létrehozhat, vagy megszakíthat egy kapcsolatot.
Akinek ez az elsődleges nyelve, annak sokkal többet jelenthet, mint a „szeretlek”, vagy a „gyűlöllek” szó.
Egy pofon minden gyereket sért, de megsemmisítő erejű az ilyennek. Társunk a legjobb tanítónk: ő tudja, mit érzékel gyengéd érintésként. Testünk szeretetteljes érintésre vágyik.

Az eseményeket nem mindig tudjuk megváltoztatni, de a szeretet segít a túlélésben.

Saját szeretet-nyelvünk felismerése.

Szánjunk rá egy kis időt, és írjuk le az öt szeretetnyelvet saját fontossági sorrendünkben!

1.                  Mivel okozza társunk a legnagyobb fájdalmat számunkra? Ez rávilágít mély belső szükségleteinkre.

2.                  Mit kérünk a leggyakrabban? Amire a legnagyobb szükségünk lenne, hogy szeretetét érezzük.

3.                  Hogyan szoktuk szeretetünket kimutatni társunk iránt? Ez utal rá, melyik áll hozzánk a legközelebb.

 

Azok a cselekedeteink fejezik ki a legjobban szeretetünket, melyek nem magától értetődőek a számunkra.

Amikor nem érezzük a társunk szeretetét, üresség és fájdalom tölt el.

Nem mehetünk vissza a múltba, csak annyit tehetünk, hogy a jövőt máshogy próbáljuk alakítani.

Ha meglévőknek állítunk be olyan érzéseket, amelyeket nem érzünk, az képmutatás…
De pusztán elhatározás dolga, hogy pusztán szeretetből megtegyünk valamit, ami a másik javát vagy örömét szolgálja.

 

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial