Press "Enter" to skip to content

Karácsonyra készülve

Csodálatosnak hívják, de mire föl?

Csodálatos dolgok előzték meg születését:

Több, mint 400 évvel világunkban való testi megjelenése előtt életének sok részletét megprófétálták (beleértve születésének és halálának körülményeit).

Csodálatos volt a fogantatása is:

Mária úgynevezett szűz-nemzéssel esett teherbe, férfi közreműködése nélkül.

Csodálatos volt a születése is:

Istállóban történt, ahova hamarosan külföldi fontos, tudós személyiségek jöttek meglátogatni, megtisztelni!

Csodálatos volt a megmenekülése is:

Apját éjjel, álmában angyal figyelmeztette, hogy haladéktalanul költözzenek külföldre, mert a gyermek életére törnek. És apja azonnal áttelepült az újszülöttel és annak anyjával!

Csodálatos volt a gyerekkorában is:

A Templomban főpapok álmélkodtak Biblia-ismeretén 12 éves korában.

Csodálatos volt később a beszédje is:

1.    Úgy tanított, mint akinek hatalma van
2.    Hasonlatai szemléletesek, példázatai a világirodalom gyöngyszemei, számos mondása a világ valamennyi kultúrnyelvén közmondássá lett.
3.    Beszédével lecsendesítette a tengeri viharokat is.

Csodálatosak voltak a cselekedetei is:

Minden beteget, aki ezért Hozzá jött, meggyógyított – és nem fogadott el hála-pénzt.

Csodálatos volt az önuralma is:

Ő csak jót tett, kárt nem okozott, mégis, igazságtalanul megrágalmazták, kigúnyolták, szinte halálra korbácsolták – és mégsem fenyegetőzött, jajveszékelt, káromkodott!

Csodálatos volt a halála is:

Elsötétült órákra a nap, földrengés jött, amitől végighasadt a Templom kárpitja és sírok megnyíltak. Egy gonosztevő, akit Vele együtt feszítettek keresztre, megtért Őt látva.

Csodálatos volt a feltámadása is:

A zsidó titkosrendőrség már akkor is a legjobb volt a világon, mindent elkövettek, hogy előkerítsék a holttestét, de nem találták!

Csodálatos volt a feltámadott teste is:

Átment a bezárt ajtókon, de evett, és a “sebeibe” bele tudott nyúlni Tamás – aki nem hitte el, hogy Ő az, és él!

Csodálatos volt a mennybe menetele is:

Egy hegytetőn barátai szeme láttára felemelkedett a felhők fölé.
Mindezek alapján megállapíthatjuk:

MÉLTÁN HÍVJÁK CSODÁLATOSNAK!

u.i.

Csodálatos lesz a visszajövetele is:

Egyszerre fogja minden földünkön élő személy meglátni – készüljünk a Vele való Találkozásra!

2 hozzászólás

  1. avatar david2 2010/12/07

    Ésaiás 9. rész, 5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: CSODÁLATOS Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!
    6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt!

  2. avatar Márti 2010/12/18

    Fontos kiegészítés!

    Ő ma is csodálatos: nem csak közbenjár értünk, hanem meg is hallgat és segít. Mivel Ő él, és szeret, boldogan élhetek! A NEVE is csodálatos: hatalom van Benne…

Comments are closed.

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!