Press "Enter" to skip to content

A. W. PINK: HASZNOT NYERNI AZ IGÉBŐL

Hogyan válhat hasznunkra bibliaolvasásunk s igetanulmányozásunk?

1.  A Szentírás és a bűn

Miben áll, az Igéből származó igazi haszon? A 2Tim 3,16.17 ad egy világos választ kérdésünkre: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre: hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” Figyeld meg, mi az, ami ki van itt felejtve: A Szentírás nem a mi intellektuális kedvtelésünkért és testies tudálékosságunkért adatott, hanem, hogy felszereljen minket „minden jó cselekedetre”, s  ezt azáltal teszi, hogy tanít, int, megjobbít minket.

1. Egy személy lelkileg akkor nyer hasznot az Igéből, mikor ez által meggyőzetik bűnössége felől.

2. Egy egyén akkor nyer szellemi hasznot igeolvasásából, amikor azt eredményezi benne az Ige, hogy bánkódjék bűnei felett.

3. Egy egyén akkor nyer szellemi hasznot az Igéből, amikor az bűnvallásra vezeti őt.

Nincs valódi békessége a lelkiismeretnek, s nyugalma a szívnek, míg takargatjuk a be nem vallott bűn terhét. A felszabadulás akkor jön, amikor teljesen kiöntjük azt az Úr előtt. Jól figyeld meg a Dávid tapasztalatát: „Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való hallgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, élet-erőm ellankadt, mintegy a nyár hevében” (Zsolt.32,3-4). Sok olyan igevers van a Bibliában, amit semmilyen kommentárral sem lehet igazán megmagyarázni, mert csakis személyes tapasztalattal lehet kielégítően megérteni. Valóban áldott a közvetlen fejlemény itt: „Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: bevallom álnokságomat az Úrnak, – és te levetted rólam bűneimnek terhét” (5.vers)

4. Egy egyén szellemi haszonban részesül, mikor az Ige mélyebb gyűlöletet hoz létre benne a bűn iránt. „Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt!” (Zsolt.97,10). Nem szerethetjük Istent anélkül, hogy ne gyűlölnénk azt, amit ő gyűlöl. Nem csupán kerülnünk kell a gonoszt, s megtagadni az abban való megmaradást, hanem fegyverbe kell szállnunk az ellen, s szívbeli felháborodottsággal kell viseljük magunkat vele szemben. Az egyik legbizonyosabb teszt, melyet alkalmazni kell az állítólagos megtérésnél, a szív állapota a bűnnel szemben. Ahová a szentség alapelve be lett plántálva, szükségszerűen elundorodik a szellem mind attól, ami szentségtelen.

5. Egy egyén szellemileg akkor részesül haszonban, mikor az Ige azt eredményezi nála, hogy elhagyja a bűnt. „Álljon el a hamisságtól minden, aki a Krisztus nevét vallja!” (2Tim.2,19).

6. Egy igét olvasó személy akkor nyer hasznot abból, amikor az Ige által megerősíti magát a bűnnel szemben.

Senki sem tudja közülünk, mikor fog kísértésbe esni. Ezért szükséges felkészülni ellene.

7. Egy személy akkor nyer szellemi hasznot az Igéből, amikor azt eredményezi benne, hogy a bűn ellentétét cselekedje. „A bűn pedig a törvénytelenség” (1Ján.3,4).

Íme, itt egy másik lényeges alapszabály, mely által gyakorta meg kell vizsgálnunk magunkat. Gondolataim az Ige alapján születnek-e, s szívem az Ige által van-e kormányozva, s minden utam az Isten Igéje által van-e szabályozva?

Nem csak világosságra van szükségünk, hogy megismerjük utunkat, hanem szívre is, hogy járhassunk azon. Az irányítás szükséges elménk vaksága miatt; és szükségünk van a kegyelemnek hatékony ösztönzésére szívünk erőtlensége miatt.

Vizsgáljuk meg magunkat becsületesen és alapos igyekezettel mintegy Isten jelenlétében, e felsorolt hét ismérv által. Alázatosabbá tesz-e az Ige tanulmányozása téged, vagy büszkébbé – felfuvalkodottá arra az ismeretre nézve, melyre szert tettél?  Azt eredményezi-e benned, hogy többre értékeld magad embertársaidnál, vagy pedig oda vezet, hogy még alázatosabb helyet foglalj el Isten előtt? Létrehoz-e benned egy mélyebb utálatot és gyűlöletet önmagaddal szemben, vagy még önelégültebbé tesz téged? Azt eredményezi-e azoknál, akik között élsz, vagy akiknek talán prédikálsz, hogy így szóljanak: „Kívánom azt a bibliaismeretet, mellyel te bírsz”, vagy pedig ilyen imádságot fakaszt: „Uram, add nekem azt a hitet, kegyelmet, azt a szentséget, melyet adtál barátomnak vagy tanítómnak? „Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt” (1Tim.4,15).       

  A teljes üzenet letöltése.

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial