Press "Enter" to skip to content

Balla Tibor: 60 évem tanulságai

A szokások szerepe hatalmas – a legjobb barátod, vagy legrosszabb ellenséged lehet: a rosszakat hagyd el, s alakíts ki jókat (nem könnyű változtatni, de feltétlenül megéri)! „Először mi alakítjuk ki a szokásainkat, azután a szokásaink minket”…
Acs.17:2 Pál szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton át boncolgatta előttük az írásokat, Lk.22:39 (Jézus) Távozott a városból, és szokása szerint az Olajfák hegyére ment. Tanítványai is követték.
Reggel ébredéskor hálát kell adni, s megvallani a hitet, elkötelezettséget.
1Móz 19:27 Reggel fölkelt Ábrahám, hogy arra a helyre menjen, ahol az Úr színe előtt állt. Sokan tettek így…
Tervezni kell – írásban (aki hibázik a tervezésben, az betervezi a hibázást).
2Móz.2:30-35 Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az Úr név szerint elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. Betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a réz feldolgozására, a foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle tervezőmunka elvégzésére. Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholíábbal, Ahíszámák fiával együtt. Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takácsmunkát kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból, és elvégezzenek minden munkát és terveket készítsenek.
Állítsd össze a feladatok (minél teljesebb) listáját, majd határozd meg a fontossági sorrendet! A legfontosabbal kezdd a megvalósítást, arra koncentrálj!
Becsületes kiértékelés kell, a tanulságok megfogalmazásával (pl. este az aznapi eseményeket, a többit a „project” végén). Ebből lehet a legtöbbet tanulni, (felismerni).
A halogatás az egyik legrosszabb, amit tehetsz: Amit ma, /most/ megtehetsz, tedd meg most!
Legyenek – Istentől elkért – céljaid:
• Testi – étkezés (gyakrabban keveset, a reggeli fontos; zöldség, gyümölcs, vitaminok, fehérje; kalória-, fehérliszt-, cukor- szegény), mozgás naponta
• Lelki – érzelmek gyógyulása, tisztítása (megbocsátás); szakmai, nyelvismeret, stb.; akaraterő fejlesztése (Határozottság, képesség világos, minőségi döntésre)
• Szellemi – Ige-olvasás, -tanulás; jellemfejlesztés (Krisztushoz hasonlóvá válni = Isten tulajdonságai); fegyelmezett imaélet (dicséret, hálaadás, közbenjárás – hittel)

Mt.6:33,34 De keressétek először az Istennek országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” – Céltudatosság, fontossági sorrend…
Mt.9:29 Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: “Legyen a ti hitetek szerint!”
Jn 11:40 Jézus azonban ezt mondta neki: “Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?”
Józs 1:8,9 Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.

Mindenben legyünk mértékletesek, 1 kivétel van: a szeretet – abban legyünk szélsőségesek! Tükrözzük mennyei Atyánk szívét – ez a legjobb motiváció…
A bizalom ajándék, amit adni kell, s a falak ledőlnek. A bizalmat és a becsületet könnyebb megtartani, mint visszaszerezni. Szeretteidet biztosítsd: bízol bennük (Istennel az élen)! Kulcsfontosságú a hitelesség: Egység, egész-ség a személyiségünkben.
Az ígéreteket be kell tartani! (Ez nem azt jelenti, hogy semmit se vállalj…)
Igazat kell mondani, nem ferdíteni, túlozni a dolgokat.
Legyél szolgálatkész, mint Józsué és Jézus! Mt 20:28 Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Ne legyél élősdi, másokat kihasználó! Vedd ki a részed a munkából, hasznosítsd magad!
Legyél derűs! A humor stresszoldó… Te vagy a felelős a hangulatodért. Péld 17:22 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja.
Reménykedni kell, vagyis jót várni! Minden okunk megvan rá Isten ígéretei miatt.
Nagylelkűen (gyakran) adj elismerést, dicséretet – konkrétan!

Felelősséget kell vállalni: a kapcsolatainkért, dolgainkért, a ránk bízottakért! A kapcsolataink és az értékrendünk jellemez a legjobban. „Akadj le” arról, aki lehúz, olyanokkal barátkozz, aki jó, és a legjobbat hozza ki magából – és belőled.
Kövessünk elveket – bibliai mintákat – következetesen!
Amit aratni szeretnénk, azt kell vetni…
Légy tanítható: érdeklődően kell állni a dolgokhoz (attól kell tanulni, akitől van mit = hozzáértőtől)! Az egy kegyelem, hogy nem kell mindent a saját kárunkon megtanulni…
A fontos területeket tanulmányozd alaposan (házasság, gyereknevelés, kommunikáció, informatika, stb.)! Nem elég „ösztönösen”, vagy pár minta alapján működni…
Legyünk hatással! (A filozófusok csak különbözően magyarázták a világot, nekünk meg kell azt változtatnunk.)
A hatókörünkben felelősségünk Isten királyságát képviselni (koncentrikus körökben gondolkodva).
Ne sodródjunk (mint a döglött hal)!
Tanító legyél, ne csak tűzoltó (kármentés helyett megelőzés): nem várhatjuk el, hogy ismerjék, mert nem a mi fejünkkel gondolkodnak. Elmagyarázás + példaadás.
Legyél előrelátó: Figyeld, hol lehet gond, milyen lehetőség rejlik a helyzetben/dologban!
Ne feltételezz – kommunikálj! Egy feladat akkor van kiadva, ha az érintettek megértették és visszajelezték. Kérdezéssel győződhetünk meg. Konkrétan kell az illetőt megkérni rá.
Tegyél többet, mint ami elvárható, de ha visszaélnek vele, tisztázd, mire vagy hajlandó!
Kezdeményezz, ne várj másra! Igyekezz megszervezni a dolgokat.
Törekedj a hatékonyságra! Amikor munkát végzel (pl. tanulás) koncentrálj arra, amikor pihensz ne törődj más dolgokkal – kapcsolódj ki! A „csetelés” szétszórttá tesz.
Használd ki jól az időt/lehetőségeket pl.: utazás, sorban-állás, várakozás, mosogatás közben lehet imádkozni, mp3-at hallgatni.
Tartsd rendben a holmijaidat: mindennek legyen fix helye, és ott is tartsd!
Első benyomást egyszer lehet szerezni… Készülj fel rá!
Próbálj megalapozott véleményt kialakítani, s ahhoz ragaszkodj!
Legyél kitartó – a siker ritkán jön azonnal. Határozd el, hogy végig csinálod!
Ne kapkodj (bele sok mindenbe)! Ne hagyj „romokat” magad után!
Közmondások, bibliai alappal, azaz érvényes elveink:
• Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! (Csak végső esetben kérj kölcsön!)
• A harag – és a félelem – rossz tanácsadó!
• Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!
• Jó munkához idő kell. (A rosszhoz még több, mert ki kell javítani.)
• Jó pap holtig tanul.
• Jó tett helyébe jót várj.
• Jobb adni, mint kapni.
• Ki korán kel, aranyat lel!
• Ki mint vet, úgy arat.
• Madarat tolláról, embert barátjáról (ismerjük fel).
• Okos enged, szamár szenved.
• Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
• Sose becsüld le, a megfelelő eszközök jelentőségét! (Tanuld meg a használatukat!)
• Türelem rózsát terem.

Az élet nem tartam, hanem tartalom kérdése. „Sírva jössz a világra, s körülötted mindenki mosolyog. Igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozzál, s körülötted mindenki sírjon!”
Indiai közmondás

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial