Press "Enter" to skip to content

Kihirdetések 4. hét

Huszonkettedik nap

 KIHIRDETEM, hogy győztesen élek. Isten képére vagyok teremtve, a győztes DNS-e van bennem. A jóindulat koronáját hordom, királyi vér folyik az ereimben. Fej vagyok és nem farok, mindig felül vagyok és soha nem alul. Céllal, szenvedéllyel és dicsérettel fogok élni, mert tudom, hogy a győzelmes élet a sorsom. Ez az én kihirdetésem.

Huszonharmadik nap

 KIHIRDETEM, hogy az emberek építője vagyok. Keresem a lehetőségeket, hogy bátorítsam másokat, előhozzam belőlük a legjobbat, és segítsek nekik abban, hogy beteljesítsék álmaikat. A hit és győzelem szavait szólom, megerősítem, jóváhagyom őket, tudatom velük, hogy értékesek. Előhívom belőlük a nagyság magvait, segítek nekik magasabbra lépni és mindazzá válni, aminek Isten megteremtette őket. Ez az én kihirdetésem.

 Huszonnegyedik nap

 KIHIRDETEM, hogy csak a hit és a győzelem szavait szólom magamról, a családomról és a jövőmről. Szavaimat nem a helyzetem leírására, hanem annak megváltoztatására fogom használni. Jóindulatot hívok elő, áttöréseket, gyógyulást és helyreállást. Nem arról beszélek Istennek, hogy milyen nagyok a gondjaim, hanem a problémáimnak szólok arról, hogy milyen nagy az én Istenem. Ez az én kihirdetésem.

Huszonötödik nap

 KIHIRDETEM, hogy nemcsak túlélek, de gyarapodok. Bővelkedek minden nehézség ellenére, amely utamba jöhet. Minden visszaesés egy lépést jelent előre. Nem rekedek meg, nem adom föl álmaimat, és nem roskadok le ott, ahol most vagyok. Tudom, hogy Isten jóindulatának egyetlen érintése mindent megváltoztathat. Kész vagyok az áldások és a gyarapodás évére. Ez az én kihirdetésem.

Huszonhatodik nap

 KIHIRDETEM, hogy a hitet választom a félelem helyett! Azon gondolkodom, ami jó és előremutató a helyzetemmel kapcsolatban. Energiámat nem az aggódásra fordítom, hanem a hitre. Nem ragadok bele a negatív, elbátortalanító gondolatokba. Gondolkozásom arra állt rá, amit Isten mond rólam. Ismerem életemre vonatkozó tervét, ami siker, győzelem és bővelkedés.  Ez az én kihirdetésem.

 Huszonhetedik nap

 KIHIRDETEM, hogy felkészített vagyok minden jócselekedetre, amelyeket Isten tervezett el a számomra. A világegyetem Teremtője kent fel és erősített meg engem. Minden akadály, minden korlátozás letört rólam. Eljött a ragyogásom ideje. Magasabbra lépek, legyőzök minden akadályt és úgy tapasztalom meg a győzelmet, mint soha annak ellőtte. Ez az én kihirdetésem.

 Huszonnyolcadik nap

 KIHIRDETEM: arra kérem Istent, hogy nagy dolgokat vigyen véghez az életemben. Merész imákat mondok, nagy dolgokat várok és hiszek. Arra kérem Istent, hogy valósítsa meg a mélyen a szívemben rejtőző álmokat. Ha bizonyos ígéretek nem úgy tűnnek fel, hogy megvalósulnának, akkor se bátortalanodok el és nem adom föl. Bátran imádkozom, és azt várom, hogy Isten erősnek mutatkozik meg, mert tudom; Neki semmi sem túl nehéz. Ez az én kihirdetésem.

 Huszonkilencedik nap

 KIHIRDETEM, hogy Isten minden dolgot a javamra fordít. Életem számára van egy mesterterve. Lehetnek dolgok, amelyeket éppen most nem értek, de ez nem zavar össze engem. Tudom, hogy nincsen a helyén még minden részlet. Egy nap azonban minden összeáll, és lesz értelme mindennek. Meglátom Isten ámulatba ejtő tervét, amikor soha nem álmodott helyekre visz el engem. Ez az én kihirdetésem.

 Harmincadik nap

 KIHIRDETEM, hogy Isten előttem jár és a görbe utakat kiegyenesíti. Ő már felsorakoztatta a megfelelő embereket és lehetőségeket, és a még nem létező problémákra vonatkozó megoldásokat is. Egyetlen személy, betegség vagy csalódás sem tudja megállítani tervét. Amit megígért, az be fog teljesedni. Ez az én kihirdetésem.

 Harmincegyedik nap

 KIHIRDETEM, hogy mindaz, ami nincsen összhangban Isten életemre vonatkozó tervével, alá van rendelve a változásnak. Betegség, gond, hiány és középszerűség nem állandóak, csak időlegesek. Nem az mozgat, amit látok, hanem az, amit tudok. Győztes vagyok és soha nem áldozat. Mindazzá válok, aminek Isten megteremtett engem. Ez az én kihirdetésem.

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial