Press "Enter" to skip to content

Kihirdetések 2. hét

Nyolcadik nap

 KIHIRDETEM, hogy Isten életemre vonatkozó álma a megvalósulásához közeledik. Ezt nem gátolja meg sem ember, sem csalódások vagy csapások. Istennek van megoldása minden problémára, amelyekkel valaha is szembe fogok kerülni. A jövőmben ott várnak a megfelelő emberek és a kellő áttörések. Be fogom tölteni az elhívásomat. Ez az én kihirdetésem.

Kilencedik nap

KIHIRDETEM, hogy váratlan áldások köszöntenek rám. Előre lépek a szűkösen meglévőből a több mint elég állapotba. Isten természetfölötti ajtókat nyit meg a számomra. Beszélni fog rólam a megfelelő embereknek. Meglátom az életemben megvalósulni az Efézus 3,20-at; a rendkívüli, bőséges és mindent felülmúló jóindulatot meg a növekedést. Ez az én kihirdetésem.

 Tízedik nap

 KIHIRDETEM, hogy Isten felgyorsítja életemre vonatkozó tervét, ahogy belé vetem a bizalmamat. Gyorsabban valósítom meg álmaimat, mint ahogy azt lehetségesnek gondoltam. Nem fog évekig tartani egy akadály legyőzése, az adósságból való kikerülés, vagy a megfelelő személlyel való találkozás. Isten gyorsabban tesz meg dolgokat, mint korábban. Hamarabb ad győzelmet, mint gondoltam. Vannak áldásai, amelyek évekkel repítenek engem előre. Ez az én kihirdetésem.

Tizenegyedik nap

KIHIRDETEM az Efézus 3,20-at az életemre. Isten túláradóan, bőségesen fog cselekedni, feljebb, mint kérem vagy elgondolom. Mivel tisztelem Őt, áldásai utánam szaladnak és elérnek. A megfelelő helyen leszek a megfelelő időben. Az emberek letérnek útjukról, hogy jót tegyenek velem. Isten jóindulata vesz körül engem. Ez az én kihirdetésem.

 Tizenkettedik nap

 KIHIRDETEM, hogy sajátos és rendkívüli vagyok. Nem vagyok átlagos. Tervezésem egyedi és különleges. Isten minden teremtett dolgai közül rám büszke a leginkább. A mesterműve és a legértékesebb tulajdona vagyok. Felemelem a fejem, mert tudom, hogy a Magasságis Isten gyermeke vagyok, akit a maga képére alkotott. Ez az én kihirdetésem.

 Tizenharmadik nap

KIHIRDETEM, hogy Isten elhozza a növekedés új időszakát. Nem rekedek meg és nem ragaszkodom a régi dolgokhoz. Nyitott vagyok a változásra, mert tudom, hogy Isten valami jobbat tartogat a számomra. A lehetőségek új kapui, új kapcsolatok és a jóindulat új szintjei vannak a jövőmben. Ez az én kihirdetésem

Tizennegyedik nap

 KIHIRDETEM: arra fogom használni a szavaimat, hogy megáldjam az embereket. A jóindulat és a győzelem szavait szólom a családomra, barátaimra és szeretteimre. Segítek előszólítani belőlük a nagyság magvait azzal, hogy elmondom nekik; büszke vagyok rád, szeretlek, csodálatos vagy, tehetséges és gyönyörű, még nagy dolgokat fogsz véghezvinni az életben. Ez az én kihirdetésem.

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial