Press "Enter" to skip to content

A “Nagy Megbízatás”

Nemrég Dr. Delron Shirley tanított közöttünk a tanítványságról…

Elérni minden embert az Evangéliummal!

Hogyan győzhetjük le az óriási problémát? – Erre választ csak egy helyen kaphatunk: a Bibliában…

Dávid miként győzte le Góliátot? – Három kulcs eleme van:

  1. Istentől való – Hozzá mérhető – LÁTÁS :
    a) Magát Isten Serege harcosának látta – nem csak Saul emberének, egy földi csapat tagjának v.ö. 1Sám.17:2,3,8,10,11,19,21,24,25;
    b) Isteni perspektívából tekintett a helyzetre (Góliátra), és a „jutalomra” (pénz, feleség);
    c) Isten Nevének tiszteletét, megbecsülését, dicsőítését akarta elérni – neki csak ez volt „elegendő ok”
  2. A Biblián alapuló TERV (5Móz.28:7 – a széles arcvonal dacára az ellenség (csak) 1 úton jött ellene (Hogyan fog 7 úton “távozni”?!);
  3. Isten EREJE (Természetfeletti beavatkozás: Magával vitt a botját – Mózes „Isten botjának” nevezte el  2Móz.4:20;17:9)

A Nagy Megbízatás nem egyszer hangzott el – 5 eset van leírva!

Ez a feladat is egy óriás(i)

A Terv 3 részből áll: tanúság(tétel), evangelizáció és tanítvánnyá tétel – melyet “egyszerre” = párhuzamosan  kell végrehajtani!

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!