Press "Enter" to skip to content

Példabeszédek 1

“A jó pap holtig tanul.” – Később kiderült: a rossz is. Ma meg már nem is kell ehhez papnak lenni! Az első – bevezető – rész a folyamatos fejlődést, a tanulás fontosságát hangsúlyozza. Az alábbi gondolatokat emelték ki testvéreink:

2 Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat!
 3 Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet!
 4 Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást.
 5 Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer,

A bölcsesség megszerzéséhez gondolkodni kell!
Az intést nem szabad “egyből” elutasítani: meg kell próbálni megérteni!

Mindig – idős korban és tapasztalt embereknek is – fontos a fejlődés, a “gyarapodás”.

6 és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit.

Fontos felismerni a hasonlóságokat! A matematikában is gyakran alkalmazott alapelv a már belátott – „bizonyított” esetekre „visszavezetni” a vizsgált dolgot. Segít a tárgyilagos értékelésben… Jézus is kiterjedten alkalmazta – prédikátorok is élnek vele.

7 Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.

Az Úrnak félelme többek között azt jelenti, hogy felelősségteljesen élünk (beszélünk, viselkedünk, cselekszünk) – tudva azt, hogy VAN FÖLÖTTÜNK TEKINTÉLY, AKINEK SZÁMOT KELL ADNUNK! ‘Isten videókamerával felvesz mindent, azt is, amiről úgy véljük, senki nem látta.”

A bölcsesség, intés megvetése egy következetlen (pl. érzelmi alapú) életet eredményez: ez visszaüt.

8 Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását,

 9 mert ékes koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!

Egy amerikai pszichiáter szerint a városukban a legtöbb tinédzser inkább a halált választaná, mint hogy kiderüljön: szülei tanácsára csinált valamit. Ez borzasztó! A szüleink hozták értünk a legnagyobb áldozatot. Miért ne akarnának nekünk jót? Néha “uncsi” a mamák erkölcsi oktatása. Fölösleges is az “állandó csepegés”. Mégis a legtöbb esetben érdemes rá hallgatni. Az ANYASZÍV mindig forrón szeret. Az édesapák (a normálisak) hordozzák a fő felelősséget – jogos a “beleszólásuk”. Isteni alapelv, hogy építsünk “klánokat” – családi összetartás – egymás tisztelete, segítése (hitbeli, politikai, stb. különbözőség ellenére is). Érezniük és látniuk = tudniuk kell, hogy számíthatnak ránk (kivéve a bűnt persze)!

10 Fiam, ha vétkezők csábítanak, ne engedj nekik!

Nagy a nyomás rajtunk a környezetünk felől. Kell tudni nemet mondani! Isteni alapelveket követünk. Sok a duma, igérgetés, de jobb az Ige útmutatásaihoz ragaszkodni…

20 A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát.

 21 Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait:

Igenis elérhető a szükséges információ (pl. ott az Internet). Szellemi kapu pl. a gyülekezet!

23 Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet.

Fantasztikus igéretek – amiknek azonban feltétele van! Sokan igénylik Isten vezetését, de aki nem hajlandó elfogadni a dorgálását – akár fájdalmas események, akár “szóbeli” helyreigazítás formájában – az más üzenetét sem fogja tudni megérteni!

Elkezdtünk beszélgetni a Példabeszédek könyvéről. “A jó pap holtig tanul…” – később kiderült: a rossz is. Ma pedig már nem is kell ehhez papnak lenni! Az első rész  – lényegében egy bevezető – a tanulás (és az Ige szerinti, helyes ambíció) fontosságát hangsúlyozza…

24 Kiáltottam nektek, de vonakodtatok, kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt.
 25 Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek,
 26 ezért én is nevetek majd a bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek,
 27 ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség.
 28 Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok, keresnek engem, de nem találnak meg,
 29 mert gyűlölték a tudást, és nem az ÚR félelmét választották;
 30 nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet.
 31 Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól.
 32 Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el.

Isten kemény – azzal szemben aki kemény : szívén megpihen a szegény.

Isten “cinikus” – azzal szemben aki cinikus – fölényes, kineveti Isten dolgait.

A viharok pedig (mindenképpen) eljönnek – mindannyiunk életében! Választhatunk mire (KIRE) hallgatunk…

33 De aki rám hallgat, biztonságban lesz és nyugodtan, mert nem rettenti baj.

Én ilyen vagyok (már 40 éve!), és ilyen is akarok maradni. Nem félek, nem aggódok – ez csodálatos!

Ajánlott olvasmány: http://bovitettbiblia.blogspot.com/2010/12/oszovetseg-peldabeszedek-1-fejezet.html

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial