Press "Enter" to skip to content

Pünkösdkor (Füle Lajos)

Tüzek jönnek, különös lázak:
LÉLEK járja által a házat.
Szárnyas remény lobog fel bennünk,
szólnunk kell és valamit tennünk,
amit az Úr tűzlángja mível:
a szeretet ímé kiárad,
nem lesz vége még a világnak,
JÉZUS KRISZTUS itt jár, keresvén…
Fehér zászló lobog keresztjén,
út lett nekünk, igazság, é l e t ,
átöleli a mindenséget.

BENNÜNK

Istent senki nem látja,
de mert LELKÉT nekünk adja,
minden napon, minden órán
bennünk válik láthatóvá.

A SZENTLÉLEK ÁLTAL

a SZENTLÉLEK által JÉZUS van velem,
a SZENTLÉLEK által bővölködhetem.
a SZENTLÉLEK nélkül egyedül vagyok,
meglepnek s legyőznek a hétköznapok.

LOBOGJ, LOBOGJ!

Lobogj, lobogj pünkösdi LÉLEK,
Lángja minden szent szenvedélynek!
Égesd ki a bűnt életünkből,
s lelkünk is Veled repül föl.

LELKE ÁLTAL

Lelke által élünk, ha élünk,
általa van élő reményünk,
láncok közt is erőnk, hatalmunk’,
ATYÁNK örök pecsétje rajtunk.

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!