Press "Enter" to skip to content

Molnár Gyula: Izrael újra összegyűjtetik

“Az Ő vére rajtunk és fiainkon.”
Irtózatosabb átkot
saját fejére senki sem mondott.
Izrael életére
ez átok mégse tett pontot.
Elvettetett, szétszóratott,
Titusztól Hitlerig
irtotta százféle pogány,
de Isten végzései és elhívása
megbánhatatlanok.
Elvettetett, szétszóratott,
de nem örök halott.
Nabukodonozor, Hitler, s ti többiek,
az Isten titeket
engedetlen népe ellen
ostorokká tett.
Jaj azoknak, akik Isten kezében ostorok,
s nem tenyerén gyermekek.

Kétezer évig nem volt állama,
s ma újra állam Izrael.
A szívem énekel.
Ahogy megírta rég Ezékiel,
gyűjtetnek már a csontok,
gyűjtetik Izrael.

Egy arab államférfi nemrég nyilatkozott:
Hogy ki a legfőbb ellen?
Eképp felel:
az Izrael.

Ezt kell félretenni az útból,
s újból
nagy és lesz az arab.
Szegény bohó!
Míg szíve ég a nemzetéért,
nem látja az alatt,
hogy úgy jár, mint aki
késsel márványt farag,
a bicska beletörik,
de a márvány marad,
megépül Izrael.

Cionisták, vak eszközök,
nyíljék a szemetek!
Úgy építitek Jeruzsálemet,
mint a hangyák a maguk városát.
Építi a porrá-égett falat
egy magasabb akarat.
A szívem énekel,
gyűjtetik Izrael.

Először csont a csonthoz,
eggyé lesz a tetem.
Hogy mi történik itt
nem tudja a halott,
csak az a nagyobb,
magasabb értelem.
Dalol a szívem,
dalol az énekem,
hogy én a porszem,
én is megérthetem:
gyűjtetik Izrael.

Azután hús nő rajta,
és bőr borítja be,
növekszik, kivirul
Izrael élete.
Országa gazdagul,
fénylik, mint nyári ég,
de Lélek nincsen benne még,
Isten szerint halott.
A négy szelek felől
ó Lélek, jöjj elő,
keljen életre ő,
a rég szétszóratott.
Isten végzései megbánhatatlanok.
Ránk bízta az igét,
hogy vigyük szerteszét.
A véres kereszt égi jel lett,
az ártatlannak halni kellett,
Ő maga lett, a drága jel,
boldog szív, amely Ráfigyel.
Habár te megtagadtad,
a szíve meghasadt miattad
a Koponya-hegyen
hogy életed legyen,
higgy benne Izrael!

Olajfájába ha
újra beoltatott
a rég kivágatott,
elszáradott faág,
a tékozló fiú
újra hazatalált,
a szívem énekel:
Megéledt Izrael!

 

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial