Press "Enter" to skip to content

Bukásunk…

[box]Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a Délvidéken lakott, hogy odaért Izráel az atárimi úton, megtámadta Izráelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izráel az ÚRnak, és ezt mondta: Ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiirtom városait. Az ÚR meghallotta Izráel szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izráel mindenestül kiirtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. 4Móz. 21,1-3 [/box]

A szellemi életben vannak harcok, amik hasonlítanak Arad királyának Izráel ellen való harcához. Az újszövetség hivőinek megvan az ígéretük: ,A bűn tirajtatok nem uralkodik‘. /Róm. 6 : 14/ Ez az Ige olykor túlzott reményeket ébreszt. A bűn nem halt ki belőlünk, sőt heves erővel megrohamozhat. bennünket. Nem feltétlenül szükséges, hogy alulmaradjunk, de minden igazi harcos szenvedett már olyan vereséget, mint amilyet Izráelnek Arad királya okozott. Isten gyermeke a vagyonában keletkezett kárt, vagy a betegséget csendes lélekkel Isten kezéből elveheti. De a bűntől való legyőzetést nem, ez mindig mély fájdalmat, könnyeket kell, hogy okozzon! Könnyeket, ahogy Dávid mondja: ,Könnyeimmel áztattam párnámat egész éjjel’! Ezek a könnyek azonban nem a harc végét jelentik. A veszély meggyőzi szívünket arról, hogy a mi erőnk semmi. A győzelem az Úré! Most már Isten erejébe vetett hittel indulunk a harcba. S így lesz győzelem, Isten győzelme! Itt is van ,Horma’: pusztulás, Legtöbb keresztyénnek a szíve olyan, mint Kánaán az első honfoglalás után. Nagy területek megtisztultak az ellenségtől, de a külterületeken kanaániták laktak, akiknek vasszekereik voltak. Ezeket életben hagyták, mert nagyon erősek voltak /Birák 1 : 19/ Nem szabad ennek így lenni! A Kolossé 3 : 5 felhív bennünket: ,Öldököljétek meg tagjaitokban, ami földi paráznaságot, tisztátalanságot, … fösvénységet‘. ,Ha a szemed botránkoztat vájd ki azt! Ha kezed vagy lábad megbotránkoztat, vágd le azokat‘! Ki jut el a gyakorlatban ehhez a ,Hormához?’ Dávid mondja a Zsoltárok 101: 8-ban: ,Reggelenként elvesztem e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt‘. Ez azt jelenti: a bűnöktől való megtisztulás nem alkalomszerű, hanem naponkénti feladatunk.

Ez legyen könyörgésünk minden reggel. Így rámutat Isten a különféle veszélyekre, és a győzelemhez szükséges erőt is megadja szent helyéről.

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial