Press "Enter" to skip to content

Amíg a válás szét nem szakít minket

Hasonlóképpen a férfiak is úgy szeressék a feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, az Önmagát szereti.

Efézus 5:28

Naponta ezer és ezer férfi és nő áll meg a házasságkötő teremben, hogy egymásnak örök hűséget fogadjon. Lényegében minden szertartásban azt fogadják, hogy házastársak maradnak mindaddig, „amíg a halál el nem választja őket egymástól.”

Tragikus módon, minden második fogadalom szertefoszlik, mert minden második házasság válásban végződik. Egy népszámlálási jelentés szerint a harmincas éveikben levő asszonyok 60 százaléka számíthat válásra. Hatvan százalék!

[box]Három feltétele van az eredményes házasságnak, és mindháromnak jelen kell lennie a házasság sikerében.[/box] Az első a szeretet. Sajnos, Hollywood és a televízió új megfogalmazása szerint a szeretet olyan valamit jelent, ami csak fizikai és csupán érzelmekből áll. Pál apostol azonban gyönyörűen írja le a szeretetet az I. Korinthusi levél 13. részében. Olvasd el és megtudod, hogy Isten mit tart a szeretetről. A férfiaknak úgy kell szeretniük feleségüket, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat és önmagát adta érte. Melyik asszony ne válaszolna, és ne engedelmeskedne a Krisztusi szeretetnek erre az önzetlen kifejezésére?

Az eredményes házasság második fontos összetevője az érettség. Túl sokan válásba menekülnek a baj első jele láttán. Isten megadja azt az érettséget, hogy problémáitokat megoldjátok segítségével még akkor is, ha úgy tűnik, hogy „nem sikerült” a házasságotok. Ő segít rajtatok, mert Isten gyűlöli a válást.

A jó házasság harmadik alapeleme a hit. Ezekben a napokban elég nehéz a házasság az élet sok terhe miatt, de ha Krisztus nincs a házasság és otthon középpontjában, akkor még nehezebbé válik.

Határozzátok el, hogy Krisztust teszitek egyéni életetek és aztán házasságotok középpontjába, és akkor nem vallotok kudarcot. Le­gyetek hűek a bibliaolvasásban és imádkozásban… együtt, mint csa­lád, és olyan bástyát építetek házasságotok köré, ami ellenáll min­den viharnak.

Gyökössy Endre gondolatait a boldogságról itt olvashatjuk. Erről szól egy szép diaporáma is a Médiák menüjében…

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial