Press "Enter" to skip to content

Az otthon biztonsága

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Efézus 6:11

Vajon szilárd alapon áll-e a házad? Biztonságos-e az otthonod? Vagy tele van feszültséggel? Esetleg közel van a felbomláshoz?

A család a világ legfontosabb intézménye. Mindenek előtt Isten elgondolása ölt benne testet.

Családok léteztek már városok és kormányok előtt, az írott nyelv, a nemzetek, a templomok és egyházak létezése előtt.

Az otthonban jellem és viselkedés formálódik; teljesség születik; életünk értékei lesznek nyilvánvalóvá, és célok sorakoznak fel. Ez egész életünkben tart.

Manapság sokan kezüket tördelik kétségbeesésükben, a félelem és bizonytalanság miatt, de nem csak azért, amit a tőzsdén vagy az ország élén látnak, hanem azért is, ami a családokban és az otthonokban történik.

Nehémiás próféta mondta: „sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat!” (Nehémiás 4:4)

Törmelék látható mindenütt – törmelék a televízióban, filmekben és magazinokban, amelyek gúnyt űznek az otthonból, házasságból, az egyik legszentebb intézményből. (Egy jól ismert asszonyt kérdeztek meg egy országos televíziós programban, hogy hisz-e a házasság intézményben. „Hiszek – mondta válaszul -, de ki akar intézményben élni?” A gúnyolódásnak ez a példája mutatja, hogy manapság miket hordanak össze az otthonról és a házasságról, különösen az elváltak vagy a vadházasságban élők.)

Napjainkban a sátán eddig soha nem tapasztalt mértékben támad ja a családot. De vajon hogy védekezhetünk ezek ellen a támadások ellen?

Mint mindig, legjobb védelmünk Isten Igéje, amelyre Pál apostol úgy hivatkozik, mint az „igazság kardjára”. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Olvassátok együtt a Bibliát a családban. Legyenek családi áhítatok. Naponta imádkozzatok egymásért név szerint. És ami a legfontosabb, szenteljétek oda házasságotokat Krisztusnak, és tegyétek Őt otthonotok középpontjává.

Billy Graham

Ossza meg ismerőseivel:
Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial