Press "Enter" to skip to content

Pánczél János : Felelős vezetők látása 4

— Az ember magához hasonló gyermekeket nemz. Ez szellemileg is igaz! Ennek tudata minél jobb példaadásra és nemes értelemben vett többre igyekezetre buzdítson bennünket. Senki sem emelheti magasabb szintre a rábízottakat annál, mint ameddig ő maga eljutott. Ha a vezető tűzzel és erővel teljes, a rábízottak is tüzet fognak, és tűzben égnek. Ha ez a tiszta lángoló tűz hiányzik a vezetőből, a szellemi gyermekei is langymelegek lesznek. Ha a vezetőnek bejárása van odaszánt és megszentelt életével a szentek szentjébe, ezt az áldott szellemi kapcsolatot, állapotot kívánatossá teszi a testvérei számára, és őket is be tudja vezetni az Úr jelenlétébe. Ez a szolgálatunk kulcskérdése!

 Ha a vezetőnek nem életgyakorlata valóságosan megtisztult, engedelmes élettel az Úrral  való személyes, szent, beszélgető életközösség, amelyet Ő mindig friss kenetével, konkrét vezetésével, parancsaival pecsétel meg, akkor még akadály is lehet azok számára, akik többre vágynak, és az Úrral való ilyen Szentszellemmel teljes kapcsolatra éheznek. Az elöljárók azért elöl járók, hogy amennyi időt csak tudnak, áldozatot hozva ezért, az Úr előtt, a jelenlétében időzzenek. Egyénileg, időnkét közösségileg is. A „belső szobában”, az „Úr hegyén” kapjuk a látást, tisztogat, és ismerteti meg velünk az Úr az akaratát, és hatalmaz fel egyben annak végrehajtására.

 A vezetőnek tehát tudatosan szem előtt kell tartania, hogy az Úr előtti elegendő időzése, a Vele való élő, személyes  kapcsolata a legfőbb feltétele annak, hogy a nyájat is, kicsit vagy nagyot,  be tudja vezetni Atyánk áldott közösségébe. A bibliai hősök, Jézussal együtt,  mind azt példázzák, hogy a vezetők ebben is legyenek elöl járók. Igaz, hogy ebben a rohanó, mind nagyobb munkateljesítményt követelő világban nehéz ezt megvalósítani, de sokkal inkább igaz az Isten igéje, hogy „minden lehetséges a hívőnek” (Mk 9,23b) és hogy „Szerelmesének álmában ád eleget” (Zst 127,2b).

 —  Az Ige alapján állva ami a vezető szívében él, amiről tanít, amiért harcol, leginkább az fog  megvalósulni a gyülekezetben is. Pásztori szolgálatom alatt nagyon nagy súlyt fektettem a hívők megtisztulására és a Szentszellemmel való beöltetésre. Így a misszió iránti elkötelezettséget jobban a szívükön viselték. Ez folyamatos növekedést hozott, mivelhogy többségükben áldozatkész munkatársakká is váltak. Csak a tűz terjeszti a tüzet! —  A szentszellem-keresztség megtörténtekor szinte mindig kértük, az Úr adja meg egyúttal a Szentszellem általi éneklést is, ami szentségben élve Neve imádatának mindenkor méltó kifejezője.

 Mindig a személyes életpéldánkkal szemléltetett tanítás a leghatékonyabb, és a velünk együtt munkálkodó Szentszellem a legjobb átformáló, szolgálatra és harcra felkészítő nevelő.

Amilyennek szeretnéd látni a gyülekezetet, először magadnak kell olyanná válnod.

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!