Press "Enter" to skip to content

Pánczél János: Felelős vezetők látása 1.

Ki áll fel égő szenvedéllyel és ragadja meg a mennyei megbízást, hogy ma vigye előre a királyságot? — „Szent tisztelettel lépjetek hozzám. Gyertek be egészen, de ne merjetek körülmetéletlen szívvel közeledni. Ne merjetek kísérteni engem. Ha vérem által, alázattal jöttök, semmit nem tartok vissza tőletek; mindent odaadok néktek”. — Jézus vére megtisztít minket, valamint alkalmassá és képessé tesz bennünket a belépésre. De azután maradjunk is tiszták, és szenteljük meg az Úr nevét engedelmes életünkkel. Megvallatlan, eltakart bűn pedig a későbbiekben soha ne maradjon bennünk, nehogy az ördög csapdájába essünk. Másrészt a feddhetetlenség miatt sem, mert csak így tudjuk isteni tűzzel és erővel, győzedelmesen betölteni az elhívásukat. — A szövetség célja az volt, hogy Isten felhőtlen kapcsolatot tartson fenn az emberrel, amelyben önként és őszintén szeretjük Őt. A körülmetélkedés és a bemerítés azt jelenti: „Uram, mostantól kezdve Te leszel az életem, a férjem, Te leszel az egyetlen szerelmem, Tiéd lesz az egész szívem”. — Ha így jövünk Istenhez, akkor a szövetség ereje, a vér, a víz és a Szentszellem ereje képessé tesz bennünket arra, hogy Isten szerinti módon éljünk és Jézus Kr. nevének hatalmával szolgáljunk. Az első és legfontosabb az Ige valóságos megélése és betöltése, mint ez is, Jézus szavai szerint: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”. (Mt 22,37)

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!