Press "Enter" to skip to content

Átkok jöhetnek ránk is…

„Ákán ezt mondta: Láttam — megkívántam — elvettem-elástam. Józsué igy szólt: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged az Úr!”   Józsué7:21-25

 

Nézzük meg még közelebbről Ákán történetét. Belép ez az ember egy előkelő házba. Az előszobában fel van akasztva egy értékes köpeny. ,Ez neked való lenne’ súgja neki az ördög. Ákán nézegeti a köpenyt, felveszi. Úgy illik rá, mintha ráöntötték volna! És nézd — a sarokban egy pénztárca és egy rúd arany. Mindjárt elvette, és a zsebébe dugta, a köpenyt összehajtotta és elvitte. Nyert a Sátán! — Ó bárcsak hallgatott volna Ákán a lelkiismeret szelíd hangjára! Bárcsak olyan szíve lett volna, amely az odafel-valókat keresi! Bárcsak a felesége intette volna, hogy ne ássa el a lopott dolgokat! Azonban a feleségének is Safira-lelke volt. Most már van kincse, de mellé rossz lelkiismerete is. Az egész Izráel telve van örömmel. Ünneplik a nagyszerű győzelmet. Minden arc sugárzik, csak Ákán homlokát borítja árnyék. Nem ízlik neki az ünnepi lakoma arról az asztalról, amely alatt elásva ott a lopott kincs. Más családapuik háznépükkel együtt adnak hálát Istennek segítségének csodájáért. Ákán nem tud imádkozni. A rossz lelkiismeret azt rabolta el tőle, ami nekünk a menny egy darabja itt e földön: az Istennel való bizalomteljes kapcsolatot. — Másnap már utoléri a sorsa. A sorsvetés nemzetségére, családjára, háza-népére s végül az ő nevére esik. Józsué az Úr nevében megkövezés általi halálra ítéli. Egész Izráelnek fel kell sorakozni, mindenkinek egy-egy kővel. S nemsokára a gonosztévő felett egy egész halom emelkedik: Ákán szégyenének emléke az Akor völgyében. Ákán ezt kiáltja nekünk: „Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe és csapdába esnek”. Jobb, ha a mennyei Jeruzsálem arany utcái után és Isten igazságának fehér ruhái után vagyunk, mint a babiloni köpeny és az aranyrúd után!

 

Átkozott dolog van közted Izráel!       Józsué 7: 13

 

Annak a következményei, hogy átok van Izraelen, világosan láthatók voltak; de az oka ennek mélyen el volt rejtve. Semmiféle bölcs, tiszta értelem és keresés nem fedhette fel. Ehhez csak egyetlen út volt: Józsué bement a szentélybe; az imakamrájába. Fölülről jövő világosságnak kellett a sötétségbe beragyognia! Jegyezzük ezt meg mi is, ha hasonló nyomoruságban vagyunk. Semmit sem segít rajtunk, ha az átok következményein jajgatunk. Istent kell kérnünk, hogy fedje fel a rejtett okokat. Egyedül Isten Lelke adhat világosságot. — Ismertem egy fiatalembert, aki erkölcstelenség miatt fegyházba került. Ott ismerte fel, hogy bűnének kezdete egy súlyos hazugság volt, mely mint egy átok nehezedett rá. Az átok, emberi szemmel nézve kicsinység is lehet. Amit Ákán lopott, elenyészően kicsi volt Jerikó kincseihez képest. De nem a nagyság számit! Egy hanyagság, lopás, rossz viszonyulás a legközelebbi hozzátartozónkhoz vagy felebarátunkhoz átokként hathat életünkben. Másrészt a tisztátalan fantázia, rossz olvasmányok, meg nem engedett viselkedés is lehetnek okai a vereségnek a bűn elleni harcunkban. Minden fillér és forint, amit tisztességtelen úton szereztünk átokká lehet. Nincs szíved zugában elrejtve a hiúság babiloni köntöse, vagy nincsenek ott a kapzsiság és pénz utáni vágy ezüstjei és aranyrúdjai? Aki bűnének átka alól szabadulni akar, egyetlen útja van csupán: becsületes bűnvallás Isten előtt, s ha kell emberek előtt is. Minden átok össze van kötve titkolódzással és sötétséggel. Aki mindent becsületesen világosságra hoz, s visszaadja amit jogtalanul szerzett, annak Isten a vereség után ismét győzelmet és üdvösséget ajándékoz!

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!