Pánczél János: A hatékony szellemi harc

2012.03.3 Pánczél János: A hatékony szellemi harc

    - Érdekességek

Több könyv, hat évtized tapasztalatainak összefoglalása 1./  „Harcold meg a hitnek szép harcát!” (1Tim 6,12) Erre szólít fel minket Isten igéje. A harc a gonosz szellemek, hatalmasságok ellen folyik, és ebben győzteseknek kell lennünk. Fel kell öltöznünk a szellemi fegyverzetet. (Ef 6,10-17) Szükségünk van...

tovább

Pánczél János : Felelős vezetők látása 4

2011.12.11 Pánczél János : Felelős vezetők látása 4

    - Egyéb

— Az ember magához hasonló gyermekeket nemz. Ez szellemileg is igaz! Ennek tudata minél jobb példaadásra és nemes értelemben vett többre igyekezetre buzdítson bennünket. Senki sem emelheti magasabb szintre a rábízottakat annál, mint ameddig ő maga eljutott. Ha a vezető tűzzel és erővel teljes, a rábízottak...

tovább

Pánczél János: Felelős vezetők látása 3

2011.12.2 Pánczél János: Felelős vezetők látása 3

    - Egyéb

Tanácsos ezeket az aforizmaszerű, vagyis nagyon tömör, a lényeget, igazságot tartalmazó mondatokat nemcsak egyszer átfutni, — mivel az Igén alapulnak — hanem újból átgondolni, s ha lehet a látásunkat, szolgálatunkat ezek által is tökéletesíteni.  — A vezető atya a gyülekezetben, aki...

tovább

Pánczél János: Felelős vezetők látása 2

2011.11.28 Pánczél János: Felelős vezetők látása 2

    - Egyéb

Az örömről, örvendezésről Baptista lelkipásztor vallomása: „A vallásosság egyik tragikus vonása: a vallási szabályok (már neveltetésünkkel) megfosztottak minket attól a képességtől, hogy korlátlan szabadságban imádjuk az Urat, mint az élő Isten szerelmesei, akik nem szégyelljük ezt a szerelmet. Úgy...

tovább

Pánczél János: Felelős vezetők látása 1.

2011.11.26 Pánczél János: Felelős vezetők látása 1.

    - Egyéb

Ki áll fel égő szenvedéllyel és ragadja meg a mennyei megbízást, hogy ma vigye előre a királyságot? — „Szent tisztelettel lépjetek hozzám. Gyertek be egészen, de ne merjetek körülmetéletlen szívvel közeledni. Ne merjetek kísérteni engem. Ha vérem által, alázattal jöttök, semmit nem tartok vissza...

tovább