Press "Enter" to skip to content

Tanítványság

A Nagy Missziói Parancsolat nem egy, a fontos témák közül, hanem mindannyiunknak szóló folyamatos parancs! Jézus mondta:

Jn 5:30 Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.

Jn 20:21 Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött az Atya, én is akképen küldelek titeket.

Tehát a küldetését – amit Ő kapott -, továbbadta nekünk: „ránk hagyományozta” (a tanítvánnyá tevést)!

A tanítvánnyá tevés 3 dolgot tartalmaz:

  1. Bizonyos információ átadását (A teljes evangélium, szellemi törvényszerűségek, Isten elvárásai, ígéretei, stb. – a Biblia alapján)
  2. Egy krisztusi jellem felépítését (Őt kell „felöltözni”, ugyanaz az indulat, lelkület töltse be, ami Urunkat), szokás-csere: bizonyos rossz dolgokat elhagyni, másokat magunkévá tenni (Ige olvasás, Közösség ápolás /gyülekezetbe, házicsoportba járás/, rendszerezett imaélet, adakozás, bizonyságtevés, stb.).
  3. Egy életmód, életvitel (családcentrikus, olyan „berendezkedés”, melyben van arra pénzünk, időnk, „energiánk”, hogy Istenünk Királysága legyen a legfontosabb: tudjunk „kifelé fordulni”…)

Ehhez 3 „dolog” szükséges a részünkről:

  1. Tanítóvá válni (bemutatni, elmagyarázni, gyakoroltatni, közösen kiértékelni az elsajátítást)
  2. Baráttá válni (lehet ránk számítani az őt érintő dolgokban, nem csak „leadunk egy tananyagot”, érdeklődést tanusítunk azok iránt, amik őt érintik, neki fontosak és aktuálisak, esetleg bevonni őt a „mi dolgainkba” – tehát a kapcsolat nem kizárólag az „istenes” dolgokra korlátozódik
  3. Atyává válni a tanítvány számára (felelősséget vállalunk érte, a fejlődéséért, tanácsolni bármiben, amiben a segítséget kér, de hagyni, hogy önállóan is „lépjen”, kezdeményezzen – úgy, hogy tudhatja, kudarca esetén is számíthat együttérzésünkre, „ránk”)

Arról, hogy hogyan szerezhetünk barátokat, melléklem Dale Carnegie gondolatait.

Elhangzott, hogy nem célszerű elmondatni a „bűnösök imáját”. Már elkezdhetjük tanítványozni a még nem megtérteket is. Ez így van. Bizonyos dolgokat átadhatunk nekik is. A gond a „mondd ki testvér” módszerrel az, hogy – bár a szöveg megfelelő – egy dolog nincs „kidomborítva” (és ezért a mélységében megértve): Az, hogy mit jelent magunkat az Úrnak átadni. Ebből sok minden fakad.

Ezért hangsúlyoztam a bevezetőmben, mit is jelent az, hogyha Jézust Urunknak fogadjuk el.

A tanítványozásunkhoz ez azért fontos, mert az Ő delegált tekintélyével és útmutatásaival szolgálunk!

Két figyelmeztetés ez esetben (amit persze Ti is Mindnyájan tudtok):

  1. Te nem taníthatod azt, aki nem született meg! (Egy újonnan nem született ember, nem fog bizonyos dolgokat „felfogni”: amikor tanítványozunk, szellemi dolgokat is „közlünk”. Az evangélium nem emberi üzenet: nem emberi logikát követ /pl. az, hogy Isten engem szeret, nem „logikus”: nem hozok én neki akkora hasznot, nem szorul rám, stb./. Az evangélium /és sok más bibliai igazság/ mégsem értelmetlen, de a testi ember számára csak egy rész ebből a megragadható. Ahhoz hasonlítanám, mint egy színes kép szürkeárnyalatos megjelenítése. Vagy egy 3 dimenziós tárgy síkbeli /2 dimenziós/ fényképe.)
  2. Ilyet nem találunk a Bibliában: Azokat, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket tanítanak. Ugyanis nem lehet (nincs értelme) azokat „tanítani”: ezért kell kiűzni. Vagyis lesznek olyan dolgok, amiket szellemi erő híján nem fog tudni „meglépni”. Mondjuk, ez alkalmat adhat a szellemi dolgokról való tájékoztatásra…

Miként lehet „meghívni” – vagyis bevonni a megtérteket a tanítványi kapcsolatba? Itt egy utógondozó levél-minta.

Amit látni kell, az az, hogy mi egy „szolgáltatást” „adunk el”, nem egy „terméket”! (Amikor elmondta a befogadó imát, ő már „megvette” a „terméket” – az üdvösséget: Nem érti, mi kellene neki még.)

Amikor Ági lányom elhelyezkedett a General Electric cégnél azonnal bekerült egy mentorálási programba: mivel többeket vettek akkor fel hasonló munkakörbe, kaptak közösen is tájékoztatásokat. Mégis kijelöltek valakit, aki személyesen foglalkozott vele: betanította, tájékoztatta, segítette. Thomas A. Edison – a GE alapítója – ezernél több amerikai, és 360-nál több világszabadalommal rendelkezett (többek között ő találta fel a mikrofont, az elektromos hangrögzítést /grammofont/, az éppen napjainkban „kikopó” izzólámpát). Mégsem szabadalmaztathatta a tanítványságot, mert Jézus jócskán megelőzte. A világ legnagyobbjai és legjobbjai „lenyúlják” Urunk „találmányait” (az MLM  is a tanítványságot másolja, meg a bizonyságtétel szerepét, stb.). Szóval hivatkozhattok a lányom esetére, és arra, hogy egy új „világba” került, aki döntött, hogy Jézust fogja „követni”, és hogy ebben segítenétek neki „eligazodni”. A szellemi ismeret is hasonlítható a nyelvtanuláshoz: autodidakta módon, egyedül is lehet nyelvet tanulni, de egy csapatban könnyebb (minél kisebb a csoport, annál hatékonyabb lehet a tanulás), de a legjobb a magántanár! Egy Bibliával egyedül is elindulhat az új úton, de sokkal hatékonyabb haladása lehet, az általunk ajánlott „mentori programban”.

Amúgy ma divatos a mentorálás, ezért illusztrációnak jó. Én megkülönböztetem a tanítványságtól. Mentorálásnak egy sokkal kisebb terület fejlesztését értem (pl. házassági tanácsadás, zenei, prédikálói, kommunikálási, bizonyság-tevői, vagy főzési területre), célszerűen előre meghatározott időtartamra és pontosan meghatározott eredmény elérésére.

Amennyiben valaki nagyon szűkében van a tanítványság témakörében tanulmányozásra fordítható időnek, akkor minimumként a Tárház magazin cikkeit ajánlom, és a Hogyan neveljünk tanítványokat c. könyvet. Az Andrew Wommack könyvnek nyilván az utolsó – a közvetlenül tanítványságra vonatkozó fejezeteit elég elolvasni.

Mindenesetre mellékelek egy listát azokról a könyvekről, amiket én sikerrel alkalmaztam (alkalmazok), mert az információ jelentős részét nélkülem is elsajátíthatják az emberek. A személyes közreműködésemet inkább az „átbeszéléshez”, személyes alkalmazáshoz „vetem be” (példák -kudarcosak is, tanácsok, közös „gyakorlás”).

Buzgón imádkozom, hogy kapjatok sok, erőteljes kijelentést e szolgálatotokban!

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial