Füle Lajos: PRESBITEREK

2011.12.31 Füle Lajos: PRESBITEREK

Kinek a lelke vágyik a fényre,
Kinek kenyere az Úr igéje,
És kenyérből másnak is szel,
– az presbiter.

.

Kinek van szeme a más bajára,
Kinek van füle a más jajára,
S tennivalóit így méri fel,
– az presbiter.

.

Ki másnak vermét sohasem ássa,
Aki keresztjét nem teszi másra,
S a mások terhét így veszi fel,
– az presbiter.

Ki könyörögni sohase restell,
Ki úgy van ott a gyülekezetben,
Mint aki szolgál, mert van mivel
– az presbiter

Kinek a templom kegyelem háza,
Otthon van benne maga s családja,
Bár mindenütt az Úrra figyel
– az presbiter

Aki hitét örömmel megvallja,
Mint presbiter, mégha nem is rangja,
Mert kedves élet Isten előtt,
Ki megáldja, megszenteli őt.

Be Sociable, Share!