Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Életmód”

Keresztyénnek lenni = Egészségesen gondolkodni és egészségesen élni

A Szentírás és a szeretet

Sokan megcsalják magukat, akik összetévesztik az bibliaismeret-szerzésben való buzgóságot az Igazság iránti, Lélekből fakadó szeretettel (2 Thes. 2,10), s úgy vélik, hogy tudásuk növelése egyet…

A Szentírás és az öröm

Akik Isten nélkül élnek, szüntelen keresik a tartós örömöt, de nem találják azt; küszködnek és fáradoznak eléréséért, de hiába. Mivel szívükben elfordultak Istentől, lefele tekintenek…

A Szentírás és Isten ígéretei

Az isteni ígéretek feltárják előttünk Isten kedves jóakaratát népe irányában, hogy miként kívánja kiárasztani rájuk kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Ezek az ígéretek kifejezik Isten szívének érzelmeit,…

A Szentírás és a világ

Isteni fénysugarai valódi színükben mutatják be a dolgokat, áthatva és feltárva azt a hamis látszatot, elvarázsló szépséget, melybe sok minden hamis módon fel van öltöztetve…

A Szentírás és az Engedelmesség

A Krisztus nevét vallók legfőbb kötelessége az, hogy tiszteljék és dicsőítsék Őt e világban. Sokan azt hiszik, hogy Krisztus tisztelete egyszerűen abból áll, hogy csatlakozunk…

A Szentírás és a jó cselekedetek

Az isteni igazság hasonlítható egy keskeny ösvényhez, mely mindkét oldalon szakadékok között vezet. Hajlamosak vagyunk egyik szélsőségből a másikba esni. Csak a Szent Szellem képesítése…

A Szentírás és az imádkozás

Nem lehet keresztyén az, ki nem imádkozik. Miként egy halva született csecsemő élettelen, úgy egy névleges hitvalló is, ki nem imádkozik, híjával van az életnek.…

A szentírás és Krisztus

Az ember csak azután kezd Isten után sóvárogni, miután teljesen kétségbe esett önmaga felől. Az elbukott ember, a Sátán által megcsalatva önelégült mindaddig, míg bűntől…

A Szentírás és Isten

A Szent Írások mindenestől természetfölöttiek. Isteni kijelentések. „A teljes Írás Istentől ihletett” (2Tim, 3,16).  Ez nem csak annyit jelent csupán, hogy Isten magas eszmékhez emelte…

Legyen olyan a Megváltó Jézusba vetett hitünk, ami SZERETET által MUNKÁKODIK!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial