Átkok jöhetnek ránk is…

2011.05.18 Átkok jöhetnek ránk is…

    - Egyéb

„Ákán ezt mondta: Láttam — megkívántam — elvettem-elástam. Józsué igy szólt: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged az Úr!”   Józsué7:21-25   Nézzük meg még közelebbről Ákán történetét. Belép ez az ember egy előkelő házba. Az előszobában fel van akasztva egy értékes köpeny. ,Ez...

tovább

Bukásunk…

2011.04.12 Bukásunk…

    - Egyéb

Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a Délvidéken lakott, hogy odaért Izráel az atárimi úton, megtámadta Izráelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izráel az ÚRnak, és ezt mondta: Ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiirtom városait. Az ÚR meghallotta Izráel...

tovább

Április bolondja…

2011.04.2 Április bolondja…

    - Egyéb

Zsoltárok könyve 14.1 …Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!… Április elseje a bolondok napja. Nem tudom pontosan, hogy miként született ez az elnevezés, de rendszerint ez az az idő, amikor az emberek megviccelik egymást, vagy valótlanságokat hitetnek el egymással. Esetleg azt mondják:...

tovább

Az Úr Szavának hatalma

2011.01.26 Az Úr Szavának hatalma

    - Egyéb

,Mózes és Áron elmentek a Fáraóhoz és ezt mondták neki: Ezt mondta az Úr Izráel Istene: Bocsásd el az én népemet, hogy ünnepet üljenek nekem a pusztában’. 2 Mózes 5 : /. Csodálatos látvány: Egy ember minden külső hatalmi eszköz nélkül odamerészel állni az akkori világ leghatalmasabb uralkodója elé,...

tovább

Megpróbáltatások áldása

2011.01.25 Megpróbáltatások áldása

    - Egyéb

Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Róma 8:28 Nemrégen volt egy népszerű dal, amelyekben ezek a lírai sorok voltak: „Bocsánatát kérem. Rózsakertet soha nem ígértem.” Természetesen, Isten gyönyörű édenkertet...

tovább

Amíg a válás szét nem szakít minket

2011.01.21 Amíg a válás szét nem szakít minket

    - Egyéb

Hasonlóképpen a férfiak is úgy szeressék a feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, az Önmagát szereti. Efézus 5:28 Naponta ezer és ezer férfi és nő áll meg a házasságkötő teremben, hogy egymásnak örök hűséget fogadjon. Lényegében minden szertartásban azt fogadják, hogy házastársak...

tovább